Statystyka i sprawozdawczość

Kursy


Kanały RSS:UWAGA!

Poniższe pliki Kursy średnie miesięczne, na koniec miesiąca, średnie roczne oraz Średnioważone kursy walut obcych w złotych mają wyłącznie charakter archiwalny i dostępne będą do końca I kwartału br.

Dla użytkowników poniższych zestawień przygotowane zostały nowe pliki (w formatach CSV i XLS), które dostępne są od 2 lutego br. w nowej, rozbudowanej sekcji Archiwalne kursy walut, znajdującej się u góry strony.


Kursy średnie miesięczne, na koniec miesiąca, średnie roczne


Średnioważone kursy walut obcych w złotychInformacja o terminach publikacji kursów walut NBP

Tabela A kursów średnich walut obcych aktualizowana jest na stronie internetowej NBP w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 11:45 a godziną 12:15.

Tabela B kursów średnich walut obcych aktualizowana jest na stronie internetowej NBP w każdą środę, pomiędzy godziną 11:45 a godziną 12:15.

Tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych aktualizowane są na stronie internetowej NBP w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 7:45 a godziną 8:15.

Dostępne na stronie internetowej NBP pliki (w postaci xls) z archiwalnymi kursami walut (Tabela A, Tabela C, kursy średnie miesięczne, kursy na koniec miesiąca, średnie roczne oraz średnioważone kursy złotego w stosunku do walut obcych) aktualizowane są w każdy pierwszy roboczy dzień miesiąca do godz. 16:00.


Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2015-03-27
1 EUR4,0993
1 USD3,7890
1 CHF3,9177
1 GBP5,6321
100 JPY3,1739

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka