Komunikaty

Wydarzenia

Kalendarium

  • 27 lutego g. 14:00
    Oczekiwania inflacyjne konsumentów – II `15
  • 3–4 marca
    2-dniowe posiedzenie RPP
  • 6 marca g. 14:00
    Aktywa rezerwowe NBP – II `15

Polecamy

Stopy procentowe

Referencyjna2,00
Lombardowa3,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,25

Kursy średnie

Tabela z dnia 2015-02-26
1 EUR4,1542
1 USD3,6519
1 CHF3,8628
1 GBP5,6736
100 JPY3,0764

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka