Komunikaty

Wydarzenia

Kalendarium

  • 30 kwietnia g. 14:00
    Oczekiwania inflacyjne konsumentów – IV `14
  • 6–7 maja
    2-dniowe posiedzenie RPP
  • 7 maja g. 14:00
    Aktywa rezerwowe NBP – IV `14

Polecamy

Stopy procentowe

Referencyjna2,50
Lombardowa4,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2014-04-18
1 EUR4,1820
1 USD3,0265
1 CHF3,4293
1 GBP5,0789
100 JPY2,9549

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Numizmatyka