Badania i konferencje

Badania naukowe prowadzone przez NBP

Zasadnicze cele współczesnych banków centralnych, w tym Narodowego Banku Polskiego, koncentrują się na zapewnieniu stabilności makroekonomicznej – przede wszystkim stabilności cen – oraz stabilności finansowej. Działania banków centralnych zmierzające do realizacji tych celów muszą być podbudowane wynikami kompleksowych badań ekonomicznych, wykorzystujących różnorodne podejścia metodyczne i stosujących zróżnicowane narzędzia badawcze. Znaczenie takich badań jest szczególnie ważne w okresie dużej niepewności cechującej obecnie gospodarkę światową.

„Ramowy program badań ekonomicznych NBP na lata 2013-2016” uchwalony przez Zarząd NBP w dniu 22 listopada 2012 roku przedstawia preferowane obszary badawcze, a w ich ramach kluczowe zagadnienia badawcze, które powinny być przedmiotem badań ekonomicznych w Narodowym Banku Polskim w najbliższych latach. W prowadzeniu tych badań mogą uczestniczyć zarówno pracownicy NBP, jak też naukowcy spoza NBP. Włączeniu tych osób do badań użytecznych z punktu widzenia banku centralnego służą coroczne konkursy NBP na projekty badawcze.

W programie wyróżnia się trzy preferowane obszary badawcze:

  • I. Stabilność makroekonomiczna,
  • II. Stabilność finansowa,
  • III. Metody badań ilościowych.

Szersza prezentacja tych obszarów badawczych zawarta jest w Ramowym programie badań ekonomicznych NBP
na lata 2013-2016
(plik do pobrania poniżej).

Do pobrania:

   Ramowy program badań ekonomicznych NBP na lata 2013-2016

   Plik archiwalny: Ramowy program badań ekonomicznych NBP na lata 2009-2012

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2017-05-26
1 EUR4,1803
1 USD3,7248
1 CHF3,8381
1 GBP4,7942
100 JPY3,3550

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję