Podstawowe stopy procentowe NBP

Stopa procentowa: Oprocentowanie Obowiązuje
od dnia
Stopa referencyjna 1) 2,00 2014-10-09
Stopa lombardowa 3,00 2014-10-09
Stopa depozytowa 1,00 2013-07-04
Stopa redyskonta weksli 2,25 2014-10-09

Stopa rezerwy obowiązkowej: Oprocentowanie Obowiązuje
od dnia
- od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych 3,50 2010-12-31
- od środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back 0,00 2012-01-01
Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 2) 1,80 2014-10-09

 1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych
 2) 0,9 stopy referencyjnej - obowiązuje od 2014-10-09


  Powyższa tabela w formacie XML


  Podstawowe stopy procentowe od 1998

  Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1989 - 1997


  Instrumenty banku centralnego

Stopy procentowe

Referencyjna2,00
Lombardowa3,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,25

Kursy średnie

Tabela z dnia 2015-02-27
1 EUR4,1495
1 USD3,6980
1 CHF3,8919
1 GBP5,6924
100 JPY3,0970

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka