Podstawowe stopy procentowe NBP

Stopa procentowa: Oprocentowanie Obowiązuje
od dnia
Stopa referencyjna 1) 2,50 2013-07-04
Stopa lombardowa 4,00 2013-07-04
Stopa depozytowa 1,00 2013-07-04
Stopa redyskonta weksli 2,75 2013-07-04

Stopa rezerwy obowiązkowej: Oprocentowanie Obowiązuje
od dnia
- od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych 3,50 2010-12-31
- od środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back 0,00 2012-01-01
Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 2) 2,475 2013-07-04

 1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych
 2) 0,9 stopy redyskonta weksli - obowiązuje od 2004-05-01


  Powyższa tabela w formacie XML


  Podstawowe stopy procentowe od 1998

  Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1989 - 1997


  Instrumenty banku centralnego

Stopy procentowe

Referencyjna2,50
Lombardowa4,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2014-09-30
1 EUR4,1755
1 USD3,2973
1 CHF3,4600
1 GBP5,3549
100 JPY3,0103

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka