Komunikat prasowy z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w dniach 26-27 maja 2009 r.

W dniach 26-27 maja odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 3,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 5,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 2,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 4,00% w skali rocznej.

Rada podjęła decyzję o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej o 0,5 pkt. proc, z 3,5% do 3%. Decyzja ta ma zastosowanie do rezerwy obowiązkowej podlegającej utrzymaniu od dnia 30 czerwca 2009 roku.

  Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 26-27 maja 2009 - plik pdf;

  Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2008 r. - plik pdf;


[ Powrót ] [ Do druku ]Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję