Wydarzenia

Mniejsze zadłużenie gospodarstw domowych

Data publikacji strony: 14-02-2012

Dane NBP: W styczniu obniżyły się depozyty bankowe firm, wzrosły zaś kredyty dla nich. Odwrotnie było w przypadku gospodarstw domowych.

Narodowy Bank Polski opublikował 14 lutego wstępną informację o podaży pieniądza w styczniu. Wskazuje ona, że wartość M3 obniżyła się w porównaniu z końcem grudnia, co nie jest niespodzianką, bo podobne spadki miały miejsce w analogicznych miesiącach w poprzednich latach. Nastąpił znaczący, bo o 14,3 mld zł, spadek depozytów przedsiębiorstw, spowodowany m.in. odtworzeniem sald na kontach rozrachunkowych po rozpoczęciu nowego roku bilansowego oraz wypłatami premii i nagród.

O 8,2 mld zł wzrosły w styczniu depozyty gospodarstw domowych i w końcu miesiąca wynosiły 486,3 mld zł. Rosły też depozyty niemonetarnych instytucji finansowych – zwłaszcza funduszy inwestycyjnych i emerytalnych – które trzymały w bankach 42 mld zł.

Pewną niespodzianką jest spadek zadłużenia gospodarstw domowych w bankach. W porównaniu z końcem grudnia wartość kredytów dla osób prywatnych obniżyła się nominalnie o 8,3 mld zł, a uwzględniając różnice kursowe o 0,6 mld zł. Dotychczas – jak zauważają analitycy NBP – spadki kredytu dla gospodarstw domowych zdarzały się bardzo rzadko.

Nadal w dobrym tempie rosły kredyty dla przedsiębiorstw. W styczniu zwiększyły się – przy uwzględnieniu różnic kursowych – o 2,4 proc., a roczna ich dynamika wynosi teraz 17,4 proc.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza I 2012


Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2015-11-30
1 EUR4,2639
1 USD4,0304
1 CHF3,9099
1 GBP6,0498
100 JPY3,2740

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Strona nbp.pl używa ciasteczek (cookies) umożliwiających właściwe jej działanie. Dowiedz się więcej » Akceptuję