Wydarzenia

Konferencja po grudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej

Data publikacji strony: 05-12-2012

Relacja: RPP ponownie obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt. proc. i zapowiedziała, że w przypadku utrzymywania się słabej koniunktury i zarazem niskiej presji inflacyjnej dokona dalszego złagodzenia polityki pieniężnej.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 4 i 5 grudnia 2012 r. podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych w skali takiej jak przed miesiącem, czyli o 25 punktów bazowych. Od 6 grudnia stopa referencyjna wynosić będzie 4,25 proc. w skali rocznej.

W konferencji prasowej po posiedzeniu RPP udział wzięli prezes NBP, prof. Marek Belka oraz członkowie RPP, prof. Adam Glapiński i dr Andrzej Bratkowski. Dziennikarze dociekali dlaczego po serii gorszych danych makroekonomicznych Rada nie zdecydowała się na obniżkę stóp w grudniu o 50 punktów bazowych. Prof. Marek Belka odpowiadał, że Rada uznaje za właściwe stopniowe luzowanie polityki pieniężnej, a bardziej zdecydowane kroki można byłoby sobie wyobrazić w przypadku dramatycznego pogorszenia sytuacji w gospodarce, a z taką sytuacją nie mamy obecnie do czynienia. Prezes NBP przywołał też ostatni akapit komunikatu RPP, który brzmi: „Jeśli napływające informacje będą potwierdzały trwałość osłabienia koniunktury gospodarczej, a ryzyko nasilenia się presji inflacyjnej pozostanie ograniczone, Rada dokona dalszego złagodzenia polityki pieniężnej”.

Prezes NBP wyraził również zadowolenie ze stabilności kursu złotego w ostatnim czasie. "Ta zmniejszona zmienność kursu złotego jest rzeczą, która stanowi istotną wartość i ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej" – powiedział profesor Marek Belka. Dodał także, że w polskiej gospodarce nie ma dziś nierównowag, takich, jakie notuje wiele innych krajów i to jest powodem do optymizmu, że nasza gospodarka sobie jednak poradzi. Podkreślił, że wystąpienie recesji w Polsce jest mało prawdopodobne.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-05-22
1 EUR4,2812
1 USD3,6252
1 CHF3,6385
1 GBP4,8814
100 JPY3,2665

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję