Wydarzenia

Inflacja bazowa w czerwcu 2014

Data publikacji strony: 16-07-2014

Dane NBP: W czerwcu inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1,0 proc. (r/r) i była o 0,2 pp. wyższa niż w maju. Wskaźnik CPI w czerwcu wyniósł 0,3 proc. (r/r)

Narodowy Bank Polski opublikował 16 lipca komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w czerwcu 2014 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła -0,1 proc., a miesiąc wcześniej -0,2 proc.;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 0,3 proc., tak samo jak w maju;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1,0 proc., czyli o 0,2 pp. więcej niż w maju;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta (eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice) wyniosła 0,5 proc., a zatem tak samo jak miesiąc wcześniej.

Podany 15 lipca przez GUS wskaźnik CPI za czerwiec wyniósł 0,3 proc. r/r, wobec 0,2 proc. miesiąc wcześniej.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Zobacz dane o inflacji bazowej w czerwcu 2014 »

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję