Wydarzenia

Inflacja bazowa w lipcu 2014

Data publikacji strony: 14-08-2014

Dane NBP: W lipcu inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,4 proc. (r/r) i była o 0,6 pkt proc. niższa niż w czerwcu. Wskaźnik CPI w lipcu wyniósł -0,2 proc. (r/r).

Narodowy Bank Polski opublikował 14 sierpnia komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w lipcu 2014 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła -0,4 proc., a miesiąc wcześniej -0,1 proc.;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych obniżyła się do 0,2 proc. z 0,3 proc. zanotowanych w czerwcu;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,4 proc., czyli o 0,6 pkt proc. mniej niż w czerwcu;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta (eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice) wyniosła 0,3 proc., a zatem 0,2 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Podany 13 sierpnia przez GUS wskaźnik CPI za lipiec wyniósł -0,2 proc. (r/r) wobec 0,3 proc. miesiąc wcześniej.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Zobacz dane o inflacji bazowej w lipcu 2014 »

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję