Wydarzenia

Bilans płatniczy Polski w maju 2014 r.

Data publikacji strony: 14-07-2014

Dane NBP: W bilansie płatniczym za maj 2014 r. odnotowano dodatnie salda transferów z Unią Europejską, usług i obrotów towarowych oraz ujemne saldo dochodów. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło ponad 3,2 mld EUR.

Z opublikowanych przez NBP 14 lipca wstępnych danych o bilansie płatniczym Polski w maju wynika, że polski eksport towarów wyniósł w tym miesiącu 13,6 mld EUR i był wyższy o 11,3 proc. niż przed rokiem. Import zwiększył się o 9,9 proc. i na koniec miesiąca osiągnął wartość nieznacznie powyżej 13,4 mld EUR. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 0,2 mld EUR i, w porównaniu do maja 2013 r., poprawiło się o 0,2 mld EUR.

Dodatnie saldo usług wyniosło niecałe 0,5 mld EUR. W tym czasie przychody z tytułu usług wzrosły o 1,6 proc. r/r – do 2,6 mld EUR, a rozchody zwiększyły się o 4,3 proc. r/r – prawie do 2,2 mld EUR.

W maju odnotowano wysokie dodatnie saldo transferów z Unią Europejską, które wyniosło 3,8 mld EUR. Napływ środków z UE w transferach bieżących wyniósł 1,2 mld EUR, a w transferach kapitałowych – 3 mld EUR. W tym samym czasie Polska wpłaciła do budżetu Unii 0,4 mld EUR z tytułu składek i opłat członkowskich.

Ujemne saldo dochodów wyniosło 1,4 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. było ono również ujemne i także wyniosło 1,4 mld EUR.

Saldo rachunku bieżącego w maju było dodatnie i wyniosło 0,3 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wynosiło 0,2 mld EUR.

Zobacz bilans płatniczy w maju 2014 r.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję