Wydarzenia

Aktywa rezerwowe Polski w październiku 2014 r.

Data publikacji strony: 07-11-2014

Dane NBP: Na koniec października 2014 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wyniosły 79,7 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 100,1 mld USD.

NBP opublikował 7 listopada br. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec października br. ich poziom wyrażony w euro wynosił 79,7 mld EUR i był o 647,5 mln EUR niższy niż miesiąc wcześniej. Stan rezerw wyrażony w dolarach USA zmniejszył się o około 1,6 mld USD i na koniec października wynosił 100,1 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Zobacz: Stan oficjalnych aktywów rezerwowych NBP »

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję