Wydarzenia

Konferencja po czerwcowym posiedzeniu RPP

Data publikacji strony: 08-06-2016

Konferencja po czerwcowym posiedzeniu RPP

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na czerwcowym posiedzeniu o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Obradująca 7 i 8 maja br. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi 1,50 proc., lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc., a redyskonta weksli 1,75 proc.

„W ocenie Rady w najbliższych kwartałach dynamika CPI pozostanie ujemna ze względu na wcześniejszy silny spadek cen surowców na rynkach światowych. Jednocześnie, po przejściowym spowolnieniu dynamiki PKB na początku roku, w kolejnych kwartałach oczekiwane jest utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego. Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt konsumpcyjny wspierany rosnącym zatrudnieniem, prognozowanym przyspieszeniem płac oraz zwiększeniem świadczeń społecznych. Jednocześnie źródłem niepewności dla gospodarki – w tym dla kształtowania się cen – pozostaje ryzyko pogorszenia koniunktury na świecie oraz wahania cen surowców. Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”.

Prof. Marek Belka pytany podczas konferencji prasowej o zjawiska skłaniające do myślenia o obniżkach stóp procentowych powiedział: – Mamy do czynienia z jednej strony ze zjawiskami, które rzeczywiście mogłyby nas skłaniać do myślenia o obniżkach, a z drugiej strony ze zjawiskami, które nas kierują w zupełnie inną stronę. – Dane za pierwszy kwartał niewątpliwie rozczarowały, spodziewamy się jednak, że jest to zjawisko przejściowe. Zresztą pierwszy miesiąc drugiego kwartału już pokazał nam zdecydowane odbicie – dodał prof. Belka.

W konferencji, oprócz przewodniczącego Rady, uczestniczyli: prof. Jerzy Osiatyński oraz dr hab. Łukasz Hardt.

Następne posiedzenie RPP zaplanowano na 5-6 lipca 2016 r.

Zobacz też:

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję