Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w sierpniu 2018 r.

Data publikacji strony: 15-10-2018

Dane NBP: W sierpniu br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług (6,8 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (6,1 mld zł), obrotów towarowych (1,4 mld zł) i dochodów wtórnych (1,6 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było bliskie zera.

Z opublikowanych przez NBP 15 października br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za sierpień 2018 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,4 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. było dodatnie i wyniosło 1,1 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 73,7 mld zł i był wyższy o 5,4 mld zł (tj. o 7,9 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 7,9 mld zł (tj. o 11,7 proc.) do poziomu 75,1 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1,4 mld zł. W sierpniu 2017 r. było ono dodatnie i wyniosło 1,0 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 6,8 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,6 mld zł i, w porównaniu z sierpniem 2017 r., zwiększyły się o 1,8 mld zł (tj. o 9,7 proc). Wartość rozchodów wyniosła 13,8 mld zł i zwiększyła się o 0,9 mld zł (tj. o 7,2 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,1 mld zł i w porównaniu do analogicznego miesiąca 2017 r. pozostało na zbliżonym poziomie. Na ujemne saldo dochodów pierwotnych złożyły się: ujemne saldo dochodów z inwestycji (7,3 mld zł) oraz dodatnie saldo pozostałych dochodów pierwotnych (1,9 mld zł).

Zobacz więcej

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję