Wydarzenia

Inflacja bazowa w grudniu 2018 r.

Data publikacji strony: 16-01-2019

Dane NBP: W grudniu 2018 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,6 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 1,1 proc. (r/r).

Narodowy Bank Polski opublikował 16 stycznia 2019 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w grudniu 2018 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,0 proc., wobec 1,2 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,4 proc., tyle samo, co miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,6 proc., wobec 0,7 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 1,4 proc., wobec 1,5 proc. miesiąc wcześniej.

Do obniżenia inflacji CPI przyczyniły się: dalszy spadek dynamiki cen paliw (do 7,6 proc. r/r w grudniu 2018 r. z 10,6 proc. w listopadzie ub.r.) oraz w mniejszym stopniu niższa dynamika cen towarów (głównie wyrobów akcyzowych do 1,4 proc. r/r w grudniu 2018 r. z 1,7 proc. w listopadzie). Natomiast w przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost dynamiki cen żywności (do 0,9 proc. r/r w grudniu 2018 r. z 0,7 proc. w listopadzie ub.r.), głównie w wyniku wzrostu cen warzyw i owoców.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Zobacz dane o inflacji bazowej [TABELA] »

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję