Akty prawne i dokumenty

Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 296) od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego wydawany jest wyłącznie w postaci elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908, z póź. zm.) Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego wydaje Prezes Narodowego Banku Polskiego.

W Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego ogłasza się akty prawne organów NBP dotyczące funkcjonowania banków: zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego, uchwały Rady Polityki Pieniężnej, uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego.


Kontakt:

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-950 Warszawa
Redakcja: Departament Prawny NBP
Telefony kontaktowe: +48 22 185 25 55, +48 22 185 41 16
Faks: +48 22 185 26 96
e-mail: sekretariat.dp@nbp.pl

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2016-10-21
1 EUR4,3300
1 USD3,9800
1 CHF4,0002
1 GBP4,8665
100 JPY3,8342

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję