Akty prawne i dokumenty

Prawo bankowe

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376, z późn.zm.) - (PDF)
Nowelizacje ustawy z roku 2012:
  • Dz.U. poz. 1385
  • Dz.U. poz. 1529
Nowelizacje ustawy z roku 2013:
  • Dz. U. poz. 777
  • Dz. U. poz. 1036
  • Dz. U. poz. 1289
  • Dz. U. poz. 1567

Niniejsze strony nie stanowią oficjalnego źródła aktów prawnych Narodowego Banku Polskiego. Dokładając wszelkich starań, aby zamieszczane tu informacje były rzetelne i kompletne, NBP nie może gwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podjętych w oparciu o nie decyzji. Informacje te należy traktować jedynie jako szybkie źródło przybliżonej informacji.

Stopy procentowe

Referencyjna2,00
Lombardowa3,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,25

Kursy średnie

Tabela z dnia 2015-01-30
1 EUR4,2081
1 USD3,7204
1 CHF4,0179
1 GBP5,6089
100 JPY3,1624

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka