Konferencja naukowa

Produktywność gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy

Narodowy Bank Polski,
Towarzystwo Ekonomistów Polskich,
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wrocław, 12 kwietnia 2019 r.

Konferencja odbędzie się w sali 2D, im. Witolda Świdy, budynek D,
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
Uniwersytet Wrocławski,
ul. Uniwersytecka 7-10.


Od czasu globalnego kryzysu w latach 2008-2009 kraje rozwinięte i rozwijające się notują niższe tempo wzrostu produktywności pracy i kapitału w porównaniu do lat wcześniejszych. Polityka makroekonomiczna, w tym odpowiednie reformy strukturalne, mające na celu zwiększenie tempa wzrostu produktywności stanowią jedno z kluczowych wyzwań dla współczesnej polityki gospodarczej.

Celem konferencji jest stworzenie możliwości przedyskutowania zagadnień dotyczących produktywności gospodarki, jej uwarunkowań i determinant, zarówno w kontekście gospodarki polskiej, jak i w szerszej perspektywie Europy i świata.

Osoby zainteresowane wystąpieniem na konferencji prosimy o przesyłanie rozszerzonych abstraktów lub gotowych artykułów do dnia 15 stycznia 2019 r.(szczegółowy zakres tematyczny oraz informacje organizacyjne znajdą Państwo w załączonym call for papers) na adres: Konferencja.PG@nbp.pl

Dla najlepszych artykułów zgłoszonych na konferencję przewidujemy możliwość publikacji w czasopiśmie Narodowego Banku Polskiego „Bank i Kredyt”. Selekcji artykułów dokona redakcja czasopisma. Gwarantujemy szybką ścieżkę recenzyjną.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prelegentom zapewniamy nocleg oraz zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenie chęci udziału w konferencji możliwe będzie tylko poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, który zostanie Państwu udostępniony w terminie późniejszym.

Wszelkie informacje dotyczące konferencji, w tym program przedsięwzięcia, będą systematycznie uzupełniane.

Liczymy na Państwa udział w konferencji.

Call for Papers


Rada Programowa konferencji

Przewodnicząca:
prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz – TEP, SGH

Sekretarz:
Jan Baran – NBP, UW

Członkowie:

 • Dr hab. Henryk Ćwikliński – TEP, UG
 • Dr hab. Bogna Gawrońska-Nowak –TEP, Uczelnia Łazarskiego
 • Dr hab. Jakub Growiec – NBP, SGH
 • Prof. dr hab. Urszula Grzelońska – TEP, INE PAN
 • Dr hab. Jan Hagemejer – NBP, UW
 • Dr hab. Ryszard Kokoszczyński – Członek Zarządu NBP, UW
 • Dr hab. Marcin Kolasa – NBP, SGH
 • Dr hab. Jacek Kotłowski – NBP, SGH
 • Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki – TEP, UWr
 • Dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak – TEP, UE w Poznaniu
 • Dr hab. Rafał Matera – UŁ
 • Dr Jakub Mućk – NBP, SGH
 • Dr Wiktor Wojciechowski – TEP, SGH
Komitet organizacyjny
 • Magdalena Grabarczyk – TEP
 • Anna Juranek – NBP
 • Dr Alicja Sielska - UWr
 • Dr Katarzyna Wasiak – NBP

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję