Badania i konferencje

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA PROJEKTU BADAWCZEGO NA KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE NBP PRZEZNACZONE DO REALIZACJI W 2014 R.

Data publikacji: 08-04-2013

 1. Zgłoszenie projektu badawczego do konkursu NBP na projekty badawcze następuje tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zgodnie z niniejszą instrukcją. Do formularza nie należy dołączać żadnych dodatkowych dokumentów poza tymi wymienionymi w pkt. 5 i 6 niniejszej instrukcji. Jedynie formularze zgłoszeniowe będą podlegały ocenie.
 2. Do wypełniania zgłoszenia potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader w wersji 7.0 lub wyższej. Zalecana jest najnowsza wersja programu. Aktualną wersję programu Adobe Acrobat Reader można pobrać ze strony producenta pod adresem: http://get.adobe.com/uk/reader/.
 3. Wypełnienie pól oznaczonych symbolem „*/” jest wymagane. Bez ich wypełnienia nie będzie możliwe odesłanie zgłoszenia. Jeśli ze względów obiektywnych zgłaszający nie może wypełnić któregoś z pól, należy wpisać: „nie dotyczy”.
 4. Niektóre pola w zgłoszeniu umożliwiają wprowadzanie więcej niż jednej linii tekstu. W polach tych, przejście do nowego wiersza jest możliwe po wciśnięciu klawisza „Enter”. Możliwe jest również wklejanie danych zapisanych w innych aplikacjach.
 5. Osoby zaangażowane w realizację projektów zgłaszanych do konkursu powinny do zgłoszenia dołączyć zeskanowaną zgodę na swój udział w konkursie. Zgoda taka może mieć następującą formę: "Ja, niżej podpisany … niniejszym wyrażam zgodę na swój udział w konkursie na projekty badawcze NBP, przeznaczone do realizacji w 2014 r.".
 6. W przypadku pracowników Narodowego Banku Polskiego zgłaszających się do konkursu, konieczne jest dołączenie do zgłoszenia zeskanowanej zgody przełożonego na udział w konkursie. Zgoda taka powinna zawierać podpis i pieczątkę imienną przełożonego, zaś jej treść może być następującą: "Niniejszym wyrażam zgodę na udział Pana/i ... w konkursie na projekty badawcze NBP, przeznaczone do realizacji w 2014 r.".
 7. Wypełnione zgłoszenie można odesłać na dwa sposoby:
  1. jeżeli zgłaszający korzysta z klienta poczty elektronicznej (np. programów Outlook, Thunderbird, Eudora itp.) wystarczy w zgłoszeniu nacisnąć przycisk „Wyślij”. Pojawi się wówczas pytanie o wybór klienta poczty elektronicznej. Należy wybrać opcję „Aplikacja pocztowa” i zatwierdzić przyciskiem „Ok.” Spowoduje to otwarcie okna tworzenia nowej wiadomości, w którym automatycznie zostanie wprowadzony adres i temat oraz dołączone zostaną dane wprowadzone do zgłoszenia. Prosimy nie używać opcji „Internetowy serwis e-mail”;
  2. jeżeli zgłaszający korzysta z poczty za pośrednictwem przeglądarki internetowej (np. MS Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, itp.) lub z jakichś przyczyn zawiedzie pierwsza metoda, należy, po wypełnieniu zgłoszenia, wybrać z menu „Plik” polecenie: „Zapisz jako”, zapisać wypełnione zgłoszenie w postaci pliku w formacie PDF, a następnie dołączyć go do wiadomości pocztowej i odesłać na adres konkurs_badania@nbp.pl, wpisując jako temat wiadomości: „Zgłoszenie do konkursu na projekty badawcze NBP – 2014 r.”.

  Przed odesłaniem należy dołączyć do wiadomości wymagane, zeskanowane dokumenty, wymienione w pkt. 5 i 6 niniejszej instrukcji. W przypadku braku dowolnego z ww. załączników, zgłoszenie nie zostanie przyjęte. Osoby zgłaszające projekty zespołowe przesyłają powyższe dokumenty, wraz ze zgłoszeniem konkursowym, w jednej wiadomości e-mailowej.
 8. Wszelkie pytania proszę kierować na adres: konkurs_badania@nbp.pl.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-06-18
1 EUR4,2887
1 USD3,7003
1 CHF3,7130
1 GBP4,9003
100 JPY3,3479

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję