Banki w Polsce

Wykaz numerów banków i ich jednostek organizacyjnych

Wyszukiwarka numerów banków

Za pomocą wyszukiwarki numerów banków można:

  • znaleźć informację o numerach banków działających w Polsce,
  • znaleźć informację o numerach rozliczeniowych jednostek organizacyjnych działających w Polsce banków,
  • sprawdzić poprawność krajowego numeru rachunku bankowego,
  • wydrukować szczegółowe informacje o bankach i ich numerowanych jednostkach organizacyjnych.


Wyszukiwarka numerów banków
Ewidencja numerów banków - dane do pobrania

DANE W FORMACIE TXT

Zamieszczone pliki danych zostały wygenerowane 18 kwietnia 2014 r.

Numery działających banków krajowych (w tym banków spółdzielczych), oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych i ich jednostek organizacyjnych, którym nadano numery rozliczeniowe.


Numery banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych i ich jednostek organizacyjnych (bez banków spółdzielczych) - pliki w tej strukturze będą dostępne do 31.12.2014 r.

działających: wykreślonych z wykazu:


Numery banków spółdzielczych i ich jednostek organizacyjnych - pliki w tej strukturze będą dostępne do 31.12.2014 r.

działających: wykreślonych z wykazu:


Dodatkowe informacje dotyczące udostępnianych danych znajdują się w zakładce Najczęściej zadawane pytania

Stopy procentowe

Referencyjna2,50
Lombardowa4,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2014-04-24
1 EUR4,1893
1 USD3,0285
1 CHF3,4327
1 GBP5,0838
100 JPY2,9584

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Numizmatyka