Banknoty i monety

Banknoty obiegowe

Banknoty obiegowe emitowane przez NBP:

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2015-05-04
1 EUR4,0465
1 USD3,6320
1 CHF3,8756
1 GBP5,5024
100 JPY3,0235

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka