Banknoty i monety

Monety obiegowe

Monety obiegowe emitowane przez Narodowy Bank Polski są bite w dziewięciu nominałach:

  • 1 grosz
  • 2 grosze
  • 5 groszy
  • 10 groszy
  • 20 groszy
  • 50 groszy
  • 1 złoty
  • 2 złote
  • 5 złotych

Na awersach monet, w centralnej części znajduje się wizerunek orła będący godłem Rzeczypospolitej Polskiej. W górnej części umieszczony jest napis „Rzeczpospolita Polska„, a w dolnej – rok wprowadzenia monety do obiegu. Na rewersach znajdują się oznaczenia nominałów z symbolicznie przedstawionymi elementami roślinnymi. Brzegi monet, w zależności od nominału, są gładkie, ząbkowane lub naprzemiennie gładkie i ząbkowane.

Monety obiegowe mają określone parametry techniczne, a niektóre z nich pełną funkcję zabezpieczeń przed fałszowaniem. Monety o nominałach 1 grosz, 2 grosze i 5 groszy wykonane są ze stopu mosiądzu manganowego (MM 59), monety 10 groszy, 20 groszy, 50 groszy i 1 zł – ze stopu miedzioniklu (MN 25), zaś monety 2 złote i 5 zł wykonane są z dwóch rodzajów stopów: rdzeń monety – z miedzioniklu, a pierścień z brązalu.

Monetami obiegowymi są również monety okolicznościowe o nominale 2 zł, wykonane ze stopu Nordic Gold (CuAl5Zn5Sn1). Są one emitowane zazwyczaj jako cześć kolekcji tematycznej razem z monetami kolekcjonerskimi wykonanymi ze srebra, złota lub platyny. Informacje na temat tych monet można znaleźć w bloku Monety okolicznościowe.


Wizerunki monet obiegowych

Obejrzyj kolekcję wszystkich monet obiegowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski. Zapoznaj się z danymi technicznymi poszczególnych monet

Nakłady emisji

Zapoznaj się z tabelą prezentującą wysokość nakładów emisji poszczególnych monet obiegowych NBP od 1990 r.

Stopy procentowe

Referencyjna2,50
Lombardowa4,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2014-04-23
1 EUR4,1914
1 USD3,0273
1 CHF3,4337
1 GBP5,0907
100 JPY2,9535

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Numizmatyka