Banknoty i monety

Monety obiegowe

Monety obiegowe emitowane przez Narodowy Bank Polski są bite w dziewięciu nominałach:

  • 1 grosz
  • 2 grosze
  • 5 groszy
  • 10 groszy
  • 20 groszy
  • 50 groszy
  • 1 złoty
  • 2 złote
  • 5 złotych

Na podstawie zarządzenia Prezesa NBP z 29 listopada 1994 r. M.P. Nr 64 poz. 575 w dniu 1 stycznia 1995 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu dziewięć nominałów monet: 1, 2, 5, 10, 20, 50 groszy oraz 1, 2 i 5 złotych.
Na awersie monet umieszczony jest wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem znajduje się oznaczenie roku emisji, który jest faktycznym rokiem bicia monety a w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKA.
Na rewersie monet umieszczona jest cyfra oznaczająca wartość nominalną monety, poniżej nazwa jednostki pieniężnej oraz ornament z liści dębu - inny dla każdego nominału.
Monety 1, 2 i 5 groszy wykonane są z mosiądzu manganowego (MM59), monety 10, 20 i 50 groszy oraz 1 złoty wykonane są z miedzioniklu (MN25) zaś monety 2 i 5 złotych wykonane są z miedzioniklu (rdzeń monety 2 zł i pierścień monety 5 zł) oraz z brązalu (rdzeń monety 5 zł i pierścień monety 2 zł).
Obrzeża monet w zależności od nominału są ząbkowane (1 gr, 20 gr, 50 gr ), gładkie (2 gr, 2 zł), na przemian gładkie i ząbkowane (5 gr, 10 gr, 1 zł) bądź moletowane nieregularnie (5 zł).

3 marca 2014 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nowe wzory monet powszechnego obiegu o nominałach 1, 2 i 5 groszy. Na monetach został zaprojektowany nowy, wspólny wizerunek awersu. W części centralnej umieszczony jest wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, poniżej orła, półkolem od lewej strony ku prawej, napis RZECZPOSPOLITA POLSKA. W otoku stylizowane pierścienie, w górnej części przecinające się, u dołu rozdzielone oznaczeniem roku emisji. Materiałem zastosowanym do produkcji tych monet jest stal powlekana mosiądzem. Monety będące obecnie w obiegu nadal pozostają prawnym środkiem płatniczym i będą funkcjonowały w obiegu równolegle z nowymi monetami.

Narodowy Bank Polski emituje również monety okolicznościowe upamiętniające ważne wydarzenia, postacie czy rocznice historyczne związane m.in. ze światem sztuki, kultury, nauki, przyrody czy sportu. W kwietniu 2014 roku NBP zakończył emisję monet okolicznościowych o nominale 2 złotych wykonanych z Nordic Gold (CuAl5Zn5Sn1). Natomiast od maja 2014 roku NBP rozpoczął emisję monet okolicznościowych w standardzie obiegowym o wartości nominalnej 5 złotych.
Należy pamiętać, iż wszystkie monety okolicznościowe emitowane przez NBP są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Ich siłę nabywczą określa nominał umieszczony na awersie. Niezależnie jednak od wysokości nominału, monety te mają swoją wartość kolekcjonerską, którą określa wolny rynek numizmatyczny.

Źródło: Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP

Wizerunki monet obiegowych

Obejrzyj kolekcję wszystkich monet obiegowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski. Zapoznaj się z danymi technicznymi poszczególnych monet

Nakłady emisji

Zapoznaj się z tabelą prezentującą wysokość nakładów emisji poszczególnych monet obiegowych NBP od 1990 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2015-04-01
1 EUR4,0665
1 USD3,7890
1 CHF3,8929
1 GBP5,5928
100 JPY3,1505

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka