Edukacja

Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli „Innowacje w edukacji ekonomicznej”

  • Narodowy Bank Polski zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych propagujących tematykę ekonomiczną w szkołach do udziału w warsztatach edukacyjnych.

  • Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji nauczycieli z zakresu nowoczesnych metod i form przekazywania wiedzy ekonomicznej, a także dostarczenie im odpowiednich narzędzi, dzięki którym zwiększą zainteresowanie uczniów tą tematyką.

  • Warsztaty będą się odbywały we wszystkich miastach wojewódzkich od października do grudnia 2018 roku.

Narodowy Bank Polski od wielu lat inicjuje i wspiera ważne społecznie projekty z zakresu edukacji ekonomicznej. W trosce o przyszłość młodych pokoleń, NBP aktywnie działa na rzecz kształtowania przedsiębiorczych postaw, uczy odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, przybliża skomplikowane zagadnienia z zakresu ekonomii oraz popularyzuje wiedzę na temat ekonomicznego dziedzictwa narodowego.

Środowiska szkolne są jednym z kluczowych adresatów działań edukacyjnych prowadzonych przez NBP. Dlatego, dbając o stały wzrost poziomu edukacji ekonomicznej, od kilkunastu lat organizujemy szkolenia dla nauczycieli.

W tym roku zapraszamy wszystkich nauczycieli zainteresowanych przedsiębiorczością i nowymi trendami w edukacji do udziału w warsztatach poświęconych innowacjom w edukacji ekonomicznej. Uczestnicy będą mieli szansę podnieść swoje kompetencje z zakresu nowoczesnych metod i form przekazywania wiedzy ekonomicznej.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Harmonogram warsztatów

Lp. Data Oddział Okręgowy
1. 19 października Białystok
2. 24 października Gdańsk
3. 6 listopada Kielce
4. 7 listopada Lublin
5. 8 listopada Warszawa
6. 21 listopada Zielona Góra
7. 22 listopada Poznań
8. 28 listopada Olsztyn
9. 3 grudnia Bydgoszcz
10. 7 grudnia Szczecin
11. 10 grudnia Rzeszów
12. 11 grudnia Kraków
13. 12 grudnia Katowice
14. 14 grudnia Opole
15. 17 grudnia Wrocław
16. 18 grudnia Łódź

Pliki do pobrania

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zachęcamy do kontaktu z właściwym terytorialnie Oddziałem Okręgowym NBP (lista Oddziałów Okręgowych NBP z danymi teleadresowymi powyżej) lub z koordynatorem:

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję