Euro

Aktualności

Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do przyjęcia euro. Narodowy Bank Polski jest jedną z instytucji państwowych odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie tego procesu. Centrum Informacji o Euro NBP dostarcza przystępne, rzetelne i aktualne informacje na temat funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej i samego euro.

Wkrótce: konferencje „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencjach podsumowujących VI edycję studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”, organizowanych w ramach programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego. Będzie można w nich uczestniczyć w szesnastu miastach na terenie całej Polski.

Podczas dwudniowych konferencji, które odbędą się w maju i czerwcu, uczestnicy zaprezentują swoje prace dyplomowe dotyczące różnych aspektów unii gospodarczej i walutowej. Wśród gości znajdą się przedstawiciele instytucji edukacyjnych współpracujących z uczelniami: szkół ponadgimnazjalnych, domów kultury, bibliotek i uniwersytetów trzeciego wieku. Szczegółowe programy konferencji opublikowano na stronach uczelni.

Organizatorzy oraz daty konferencji (chronologicznie):

 1. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej: 16–17 maja
 2. Uniwersytet Gdański: 23–24 maja
 3. Uniwersytet Opliski: 27–28 maja
 4. Uniwersytet Zielonogórski: 29–30 maja
 5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: 30–31 maja
 6. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w lisztynie: 30–31 maja
 7. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: 8–9 czerwca
 8. Uniwersytet Warszawski: 12–13 czerwca
 9. Uniwersytet w Białymstoku: 12–13 czerwca
 10. Uniwersytet Łódzki: 13 czerwca
 11. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: 13–14 czerwca
 12. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: 20–21 czerwca
 13. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: 20–21 czerwca
 14. Uniwersytet Rzeszowski: 20–21 czerwca
 15. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu: 20–21 czerwca
 16. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach: 27–28 czerwca

Uczestnictwo jest bezpłatne.

Koniunktura międzynarodowa

Najważniejsze wydarzenia: kwiecień 2015

Przyjęcie rozporządzenia w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (ELTIF)

Rada UE zatwierdziła projekt rozporządzenia w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (ELTIF). Celem utworzenia nowej kategorii funduszy inwestycyjnych jest zwiększenie dostępnych środków na finansowanie długoterminowych inwestycji w UE.

Postępy we wdrażaniu unii bankowej

Podczas posiedzenia Eurogrupy ministrowie finansów krajów strefy euro zaapelowali o przyśpieszenie prac nad budową unii bankowej. W związku z opóźnieniami w transpozycji dyrektywy BRR Komisja Europejska wszczęła w styczniu br. procedurę naruszenia prawa i wystosowała zarzuty formalne do większości państw członkowskich UE (w tym także Polski). Z kolei umowa międzyrządowa (IGA) o przekazywaniu i uwspólnianiu składek na rzecz Single Resolution Fund (SRF) została do tej pory ratyfikowana jedynie przez cztery kraje UE.

Informacja o przebiegu programu skupu aktywów EBC

Zdaniem prezesa EBC rozpoczęty 9 marca rozszerzony program skupu aktywów jest skuteczny i przebiega zgodnie z założeniami. W ostatnich miesiącach warunki na rynkach finansowych uległy poprawie, zmniejszyły się koszty finansowania dla sektora prywatnego oraz wyraźnie poprawiły się warunki kredytowania dla przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.

Raport EBA na temat stopnia zbieżności praktyk nadzorczych

W pierwszym raporcie EBA oceniającym stopień zbieżności praktyk nadzorczych w europejskim sektorze bankowym odnotowano, że w ostatnich latach praktyki nadzorcze właściwych organów w państwach członkowskich UE zostały znacznie ujednolicone. Mimo to w niektórych obszarach (np. w kwestii stosowanych metodologii nadzorczych) stopień zbieżności powinien zostać zwiększony.

Więcej w Przeglądzie Spraw Europejskich Narodowego Banku Polskiego.

Kalendarz wydarzeń: maj 2015

DataWydarzenie
6 maja posiedzenie Rady Prezesów EBC (bez decyzji z zakresu polityki pieniężnej)
6–7 maja posiedzenie Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
11–12 maja posiedzenie Eurogrupy/Rady ECOFIN
18–21 maja sesja plenarna Parlamentu Europejskiego
20 maja posiedzenie Rady Prezesów EBC (bez decyzji z zakresu polityki pieniężnej)

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2015-05-22
1 EUR4,0980
1 USD3,6690
1 CHF3,9355
1 GBP5,7447
100 JPY3,0375

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka