Euro

Aktualności

Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do przyjęcia euro. Narodowy Bank Polski jest jedną z instytucji państwowych odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie tego procesu. Centrum Informacji o Euro NBP dostarcza przystępne, rzetelne i aktualne informacje na temat funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej i samego euro.

Zapraszamy: konferencja blogosfery finansowej – Finblog 2015

Interesuje Cię tematyka finansów osobistych? A może tajniki oszczędzania są Ci obce? Już 24 września w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się pierwsza w Polsce konferencja blogerów finansowych. Będzie tam można również spotkać przedstawicieli Centrum Informacji o Euro NBP.

Na konferencji spotkać będzie można autorów najważniejszych blogów finansowych: Michała Szafrańskiego z jakoszczedzacpieniadze.pl, Marcina Iwucia z Finansów bardzo osobistych, Zbigniewa Papińskiego z App Funds, Macieja Samcika z bloga Subiektywnie o finansach oraz Michała Pałke, twórcę LiveSmarter. Konferencję poprowadzi Paweł Cymcyk, autor bloga DNA Rynków i jednocześnie prezes Związku Maklerów i Doradców.

Dbanie o finanse osobiste, świadome i odpowiedzialne tworzenie budżetu domowego, droga do szybszej emerytury – to niektóre z tematów, które zostaną poruszone podczas konferencji. - FinBlog to kolejny etap „odczarowywania” tematyki finansów osobistych, które realizujemy za pośrednictwem naszych blogów. Dla Czytelników to także szczególna okazja do poznania nas na żywo i zadania pytań – nie tylko tych dotyczących pieniędzy. Serdecznie zapraszamy! - zachęca Michał Szafrański, współorganizator FinBloga 2015.

Bilety na konferencje są do kupienia na stronie www.finblog2015.evenea.pl, a cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na cele charytatywne.

Zapraszamy: konferencja „Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej”

Interesuje Cię tematyka euro oraz funkcjonowanie Unii Europejskiej? Narodowy Bank Polski wraz z Uniwersytetem Warszawskim zaprasza na konferencje „Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej”, która odbędzie się w dniach 28–29 września na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Pierwszy dzień konferencji zatytułowany „Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej” poświęcony będzie zagadnieniom dotyczącym konkurencyjności Unii Europejskiej, funkcjonowaniem Unii Gospodarczo-Walutowej czy strefy euro. Wykład otwierający wygłosi dr Paweł Samecki - członek Zarządu NBP, który zasiada również w komitecie naukowym konferencji wraz z prof. Ryszardem Kokoszczyńskim, zastępcą dyrektora generalnego Instytutu Ekonomicznego. Komitet kierowany jest przez prof. Krzysztofa Opolskiego. Gośćmi specjalnymi konferencji będą prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Jerzy Osiatyński, prof. Jan Toporowski oraz prof. Andrzej Wojtyna. Obok wystąpień plenarnych i dyskusji z udziałem audytorium przewidziano również obrady w trzech sekcjach tematycznych.

Drugi dzień konferencji pt., „Dokąd zmierzasz Europo? Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej” otworzy wystąpienie prof. Małgorzaty Zaleskiej. W zaplanowanym panelu dyskusyjnym na temat przyszłości Unii Europejskiej wezmą udział m.in. dr Halina Wasilewska-Trenkner, przewodnicząca Rady ds. Edukacji Ekonomicznej oraz dr Andrzej Rzońca, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Wydarzenie jest częścią programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego i kończyć będzie szóstą już edycję ogólnopolskich studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”. Program konferencji dostępny jest na tej stronie.

Koniunktura międzynarodowa

Najważniejsze wydarzenia: lipiec 2015

Dziesiąta runda negocjacji umowy handlowej UE–USA

Negocjacje na temat umowy handlowej między UE a USA powinny ulec przyspieszeniu dzięki przyjęciu przez Kongres ustawy Trade Promotion Authority Bill, przyjęciu przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie negocjacji oraz czerwcowym uzgodnieniom podczas szczytu G7.

Propozycje zmian na rynku energii UE

KE przedstawiła propozycje zmian na unijnym rynku energii w ramach projektu unii energetycznej. Pakiet składa się z kilku wniosków ustawodawczych dotyczących: nowej struktury rynku energii elektrycznej, zmiany unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 oraz wzmocnienia świadomości energetycznej konsumentów i ich pozycji na rynku energii.

Prezydencja Luksemburga w Radzie UE

W programie prac prezydencji luksemburskiej, sprawowanej pod hasłem „Unia dla obywateli”, znalazły się następujące priorytety: pobudzanie inwestycji w celu zwiększenia wzrostu i zatrudnienia, ożywienie jednolitego rynku poprzez rozwój technologii cyfrowej oraz wspieranie konkurencyjności gospodarki UE.

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie trzeciego pakietu pomocy dla Grecji

Grecja – po zawarciu porozumienia (podczas szczytu euro) w sprawie reform warunkujących przyznanie pomocy oraz uzyskaniu pożyczki pomostowej z Europejskiego Mechanizmu Stabilności Finansowej – spłaciła zaległe i bieżące zobowiązania wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Europejskiego Banku Centralnego. Wskutek zatwierdzenia przez parlament Grecji dwóch pakietów uzgodnionych reform oraz zakończenia w niektórych państwach strefy euro procedur krajowych rozpoczęto negocjacje w sprawie trzyletniego pakietu pomocy o wartości ponad 80 mld euro finansowanego przez Europejski Mechanizm Stabilności.

Więcej w Przeglądzie Spraw Europejskich Narodowego Banku Polskiego.

Kalendarz wydarzeń: sierpień i wrzesień 2015

DataWydarzenie
5 sierpnia posiedzenie Rady Prezesów EBC (bez decyzji z zakresu polityki pieniężnej)
3 września posiedzenie Rady Prezesów EBC (z decyzją w sprawie polityki pieniężnej)
7–10 września sesja plenarna Parlamentu Europejskiego
8 września posiedzenie Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA)
11–12 września nieformalne posiedzenie Eurogrupy/Rady ECOFIN
16 września posiedzenie Rady Prezesów EBC (bez decyzji z zakresu polityki pieniężnej)
17 września posiedzenie Rady Ogólnej EBC
17 września posiedzenie Rady Generalnej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB)
24 września posiedzenie Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
29–30 września posiedzenie Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2015-10-06
1 EUR4,2453
1 USD3,7890
1 CHF3,8873
1 GBP5,7474
100 JPY3,1468

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Strona nbp.pl używa ciasteczek (cookies) umożliwiających właściwe jej działanie. Dowiedz się więcej » Akceptuję