Euro

Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do przyjęcia euro. Narodowy Bank Polski jest jedną z instytucji państwowych odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie tego procesu. W NBP prowadzone są prace analityczne i badawcze, służące ocenie potencjalnych skutków przyjęcia wspólnej waluty w Polsce (zarówno w kontekście doświadczeń obecnych państw członkowskich, jak i specyfiki polskiej gospodarki oraz konstrukcji samej strefy euro) a także określeniu warunków, których wypełnienie umożliwi maksymalizację możliwości oraz minimalizację zagrożeń płynących z integracji walutowej. Prowadzona jest również działalność edukacyjna, dotycząca m.in. zasad przystąpienia do strefy euro, wynikających z tej decyzji korzyści i kosztów oraz praktycznych wskazówek w zakresie korzystania ze wspólnej waluty.

Materiały wideo
Materiały wideo »

Kolekcja materiałów wideo z oficjalnego kanału NBP w serwisie Youtube związanych z tematyką euro - m.in. relacje z debat organizowanych przez NBP, wystaw poświęconych eurowalucie, działalności i paneli dyskusyjnych Centrum Informacji o Euro. więcej »

Banknoty i monety
Banknoty i monety euro »

Prezentacja obiegowych banknotów o nominałach od 5 do 500 euro oraz monet o nominałach od 1 centa do 2 euro - zarówno ich stron wspólnych , jaki i stron narodowych wszystkich 21 członków-emitentów. więcej »

Ostatnie publikacje
Ostatnie publikacje »

Pobierz publikacje NBP związane z walutą euro, m.in. „Euro w Polsce”, „Euro waluta dla Europy”, „Nowy banknot 5 euro”... więcej »

Euro dla zaawansowanych
Euro dla zaawansowanych »

Specjalistyczne opracowania z zakresu waluty euro, m.in. artykuły z periodyków „Materiały i Studia” oraz „Bank i Kredyt”, opracowania własne NBP oraz materiały Europejskiego Banku Centralnego. więcej »

Warto wiedzieć – przydatne linki
Warto wiedzieć – przydatne linki »

Poznaj linki do ciekawych stron związanych z walutą euro - m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Komisji Europejskiej, Portalu wiedzy o Euro NBP, Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego, i innych! więcej »

Centrum Informacji o Euro
Centrum Informacji o Euro »

W Centrum Informacji o Euro NBP informujemy, uczymy i wyjaśniamy dlaczego strefa euro już dziś ma ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki, a pośrednio także dla każdego z nas. więcej »

Wystawa „Euro, waluta europejska”
Wystawa „Euro, waluta europejska” »

Wystawę „Euro, waluta europejska” przygotowała Komisja Europejska we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Ukazuje ona historię wspólnej waluty europejskiej oraz proces, który doprowadził do utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej. więcej »

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2015-04-01
1 EUR4,0665
1 USD3,7890
1 CHF3,8929
1 GBP5,5928
100 JPY3,1505

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka