Euro

Aktualności

Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do przyjęcia euro. Narodowy Bank Polski jest jedną z instytucji państwowych odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie tego procesu. Centrum Informacji o Euro NBP dostarcza przystępne, rzetelne i aktualne informacje na temat funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej i samego euro.

Wkrótce: konferencje „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencjach podsumowujących VI edycję studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”, organizowanych w ramach programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego. Będzie można w nich uczestniczyć w szesnastu miastach na terenie całej Polski.

Podczas dwudniowych konferencji, które odbędą się w maju i czerwcu, uczestnicy zaprezentują swoje prace dyplomowe dotyczące różnych aspektów unii gospodarczej i walutowej. Wśród gości znajdą się przedstawiciele instytucji edukacyjnych współpracujących z uczelniami: szkół ponadgimnazjalnych, domów kultury, bibliotek i uniwersytetów trzeciego wieku. Szczegółowe programy konferencji opublikowano na stronach uczelni.

Organizatorzy oraz daty konferencji (chronologicznie):

 1. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej: 16–17 maja
 2. Uniwersytet Gdański: 23–24 maja
 3. Uniwersytet Opliski: 27–28 maja
 4. Uniwersytet Zielonogórski: 29–30 maja
 5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: 30–31 maja
 6. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: 30–31 maja
 7. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: 8–9 czerwca
 8. Uniwersytet Warszawski: 12–13 czerwca
 9. Uniwersytet w Białymstoku: 12–13 czerwca
 10. Uniwersytet Łódzki: 13 czerwca
 11. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: 13–14 czerwca
 12. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: 20–21 czerwca
 13. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: 20–21 czerwca
 14. Uniwersytet Rzeszowski: 20–21 czerwca
 15. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu: 20–21 czerwca
 16. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach: 27–28 czerwca

Uczestnictwo jest bezpłatne.

Koniunktura międzynarodowa

Najważniejsze wydarzenia: maj 2015

Wiosenne prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej

Zdaniem Komisji Europejskiej w 2015 r. wzrost gospodarczy wyniesie 1,8%w UE oraz 1,5% w strefie euro, natomiast w 2016 r. odpowiednio 2,1% oraz 1,9%. Głównym czynnikiem wspierającym wzrost będzie popyt krajowy. W krótkim okresie na sytuację gospodarczą w UE korzystnie oddziaływać będą czynniki zewnętrzne: niskie ceny ropy naftowej, deprecjacja euro oraz stabilny wzrost gospodarczy na świecie.

Zalecenia dla państw członkowskich UE w ramach semestru europejskiego

Tegoroczne zalecenia dla krajów członkowskich koncentrują się na usunięciu przeszkód utrudniających finansowanie i wspieranie inwestycji, poprawie otoczenia biznesowego i wydajności gospodarek, zmian w strukturze finansów publicznych i poprawie polityki zatrudnienia i ochrony socjalnej. Komisja Europejska zaproponowała także m.in. uchylenie decyzji o występowaniu nadmiernego deficytu w Polsce i na Malcie.

Rozpoczęcie publicznych konsultacji w sprawie rozporządzenia EMIR

Celem konsultacji publicznych rozpoczętych przez Komisję jest poznanie opinii uczestników rynku na temat dotychczasowego funkcjonowania rozporządzenia EMIR, a następnie przygotowanie sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Wszystkie zainteresowane podmioty mogą wziąć udział w konsultacjach, wypełniając do 13 sierpnia br. kwestionariusz online na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Raport Europejskich Urzędów Nadzoru w sprawie sekurytyzacji

Raport Wspólnego Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru poświęcony sekurytyzacji przedstawia propozycje zmian, których wprowadzenie należałoby rozważyć w trakcie prac nad regulacjami w tym zakresie. Dotyczą one m.in. zharmonizowania wymogów badania due diligence, wystandaryzowania raportów dla inwestorów lub też zagwarantowania inwestorom dostępu do wszelkich danych potrzebnych do przeprowadzenia przez nich własnych testów warunków skrajnych.

Więcej w Przeglądzie Spraw Europejskich Narodowego Banku Polskiego.

Kalendarz wydarzeń: czerwiec 2015

DataWydarzenie
3 czerwca posiedzenie Rady Prezesów EBC (z decyzjami w sprawie polityki pieniężnej)
8–11 czerwca sesja plenarna Parlamentu Europejskiego
16–17 czerwca posiedzenie Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA)
17 czerwca posiedzenie Rady Prezesów EBC (bez decyzji w sprawie polityki pieniężnej)
18–19 czerwca posiedzenie Eurogrupy/Rady Ecofin
18 czerwca posiedzenie Rady Generalnej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB)
18 czerwca posiedzenie Rady Ogólnej EBC
24–25 czerwca posiedzenie Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
25–26 czerwca posiedzenie Rady Europejskiej
29–30 czerwca posiedzenie Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2015-07-07
1 EUR4,2026
1 USD3,8313
1 CHF4,0443
1 GBP5,9422
100 JPY3,1243

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka