Konkursy

Konkurs im. Władysława Grabskiego

Narodowy Bank Polski organizuje XI edycję Konkursu im. Władysława Grabskiego. W ciągu dekady swego istnienia, Konkurs na stałe wpisał się w kalendarz świata mediów i z roku na rok cieszy się coraz większym prestiżem.

Celem Konkursu jest uhonorowanie dziennikarzy, którzy potrafią w sposób przystępny i zrozumiały wyjaśniać społeczeństwu trudne zagadnienia ze świata gospodarki i przyczyniają się do podnoszenia jego wiedzy ekonomicznej.

Nagrody przyznawane są za najlepsze publikacje o tematyce ekonomicznej, które ukazały się w mediach ogólnopolskich oraz lokalnych w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Do Konkursu można zgłaszać publikacje prasowe, materiały radiowe i telewizyjne nie tylko w języku polskim, ale także po raz pierwszy w języku angielskim. Termin składania prac upływa 1 lipca 2013 r.

Kategorie konkursowe:

Nagroda główna: Dziennikarz Ekonomiczny 2013 roku

Wyróżnienia w kategoriach:

 • polityka pieniężna i stabilność finansowa,
 • finanse osobiste i edukacja ekonomiczna,
 • felieton lub analiza,
 • wywiad,
 • problematyka regionalna.

Kryteria oceny:

 • warsztat dziennikarski, w szczególności czytelna prezentacja problemu ekonomicznego, umożliwiająca odbiorcy zrozumienie tekstu;
 • aktualność i znaczenie przedstawionej problematyki dla opinii publicznej;
 • interesujący, indywidualny charakter materiału;
 • stopień spełnienia warunków dla danej kategorii.

Kapituła konkursu:

Kapitułę konkursu tworzą wybitni eksperci i komentatorzy ekonomiczni.

 • Maciej W. Grabski – Przewodniczący Kapituły
 • Radosław Bodys – główny ekonomista PKO BP
 • Jakub Borowski – wykładowca SGH, członek Rady Gospodarczej przy Premierze, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska
 • Agnieszka Chłoń-Domińczak – pracownik naukowy SGH oraz IBE
 • Jerzy Koźmiński – prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
 • Ryszard Petru – partner PwC
 • Iwona Sroka – prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
 • Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek – główna ekonomistka PKPP Lewiatan

Sposoby zgłaszania prac:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. Uwaga: w przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych, których objętość przekracza 30 MB, konieczne będzie dostarczenie pracy konkursowej na płycie CD lub DVD do siedziby NBP.
 2. Wydrukowanie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go wraz z materiałem konkursowym na adres: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs im. W. Grabskiego”.

Prace można zgłaszać do 1 lipca 2013 r. Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania zgłoszeń do Konkursu określa Regulamin Konkursu.

Dodatkowe materiały:

Kontakt:

tel.: +48 22 585 43 54 lub +48 22 653 25 27
e-mail:grabski@nbp.pl

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21,
00-919 Warszawa

Patroni medialni konkursu:

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję