Edukacja: Konkursy

IV edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem Konkursu jest wpływanie na rozwój polskiej myśli ekonomicznej przez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów prac, na podstawie których uzyskali oni stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę ogłoszenia Konkursu, tj. w okresie między 01.01.2012 r. a 31.12.2013 r.

Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać autorzy, a także uczelnie oraz promotorzy i recenzenci za zgodą autora.

Oceny prac dokona Kapituła Konkursu w składzie:

 • Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Przewodniczący Kapituły,
 • Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak – Członek Kapituły,
 • Prof. dr hab. Józef Kolonko – Członek Kapituły,
 • Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski – Członek Kapituły,
 • Prof. dr hab. Stanisław Owsiak – Członek Kapituły,
 • Prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka – Członkini Kapituły,
 • Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Członek Kapituły.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:

 1. w przypadku pracy doktorskiej:
  • pierwszą nagrodę, jako Nagrodę Prezesa NBP, w wysokości 30.000 zł,
  • trzy wyróżnienia w wysokości po 10.000 zł,
 2. w przypadku pracy habilitacyjnej:
  • pierwszą nagrodę, jako Nagrodę Prezesa NBP, w wysokości 50.000 zł,
  • trzy wyróżnienia w wysokości po 20.000 zł.

O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród planowane są na listopad 2014 r.

Wskazówki techniczne:
Dla ułatwienia zakodowania pracy na CD prosimy nagrać plik w formacie .doc lub .rtf. Jeśli to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Jeśli natomiast pliki podzielone są na poszczególne rozdziały pracy, to prosimy je zapisać w jednym katalogu. Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię/inicjał i nazwisko oraz dopisek praca mgr. Płyta CD powinna być podpisana w następującym sposób: imię, nazwisko, praca doktorska/habilitacyjna i ew. tytuł.

Kontakt:

Koordynator: Wioletta Kawczyńska
e-mail: wioletta.kawczynska@nbp.pl
tel. 22 185 44 61Zobacz też: Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-05-18
1 EUR4,2958
1 USD3,6385
1 CHF3,6413
1 GBP4,9117
100 JPY3,2795

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję