Konkursy

XII edycja Konkursu im. Władysława Grabskiego- Lista laureatów XII edycji wraz z relacją wideo z uroczystości wręczenia nagród, Warszawa, 3 XII 2014 r.

Celem Konkursu jest uhonorowanie dziennikarzy, którzy potrafią w sposób przystępny i zrozumiały wyjaśniać społeczeństwu trudne zagadnienia ze świata gospodarki i przyczyniają się do podnoszenia jego wiedzy ekonomicznej. Nagrodą główną jest tytuł „Dziennikarza Ekonomicznego 2014 r.”.

Nagrody przyznawane są za najlepsze publikacje o tematyce ekonomicznej, które ukazały się w mediach ogólnopolskich oraz lokalnych w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Do Konkursu można zgłaszać publikacje prasowe, materiały radiowe i telewizyjne w języku polskim i angielskim. Termin składania prac upływa 1 lipca 2014 r.

Kategorie

 • Polityka pieniężna i stabilność finansowa,
 • Finanse osobiste i edukacja ekonomiczna,
 • Felieton lub analiza,
 • Wywiad,
 • Problematyka regionalna.

Kryteria oceny:

 • warsztat dziennikarski, w szczególności czytelna prezentacja problemu ekonomicznego, umożliwiająca odbiorcy zrozumienie tekstu;
 • aktualność i znaczenie przedstawionej problematyki dla opinii publicznej;
 • interesujący, indywidualny charakter materiału;
 • stopień spełnienia warunków dla danej kategorii.

Kapituła konkursu:

Kapitułę konkursu tworzą wybitni eksperci i komentatorzy ekonomiczni.

 • Maciej W. Grabski – Przewodniczący Kapituły, wnuk Władysława Grabskiego
 • Radosław Bodys – główny ekonomista PKO BP
 • Jakub Borowski – wykładowca SGH, członek Rady Gospodarczej przy Premierze, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska
 • Agnieszka Chłoń-Domińczak – pracownik naukowy SGH oraz IBE
 • Jerzy Koźmiński – prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
 • Wiktor Krzyżanowski – rzecznik Europejskiego Banku Centralnego
 • Ryszard Petru – przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich
 • Joanna Solska – dziennikarka tygodnika Polityka
 • Iwona Sroka – prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
 • Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek – główna ekonomistka PKPP Lewiatan

Sposoby zgłaszania prac:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. Uwaga: w przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych, których objętość przekracza 30 MB, konieczne będzie dostarczenie pracy konkursowej na płycie CD lub DVD do siedziby NBP.
 2. Wydrukowanie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go wraz z materiałem konkursowym na adres: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs im. W. Grabskiego”.

Prace można zgłaszać do 1 lipca 2014 r. Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania zgłoszeń do Konkursu określa Regulamin Konkursu.

- Lista laureatów edycji konkursu z lat 2003-2013

Kontakt:

tel.: +48 22 185 43 54 lub +48 22 185 25 27
e-mail:grabski@nbp.pl

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21,
00-919 Warszawa

Patroni medialni konkursu:

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-04-23
1 EUR4,1802
1 USD3,4156
1 CHF3,4950
1 GBP4,7790
100 JPY3,1621

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję