Edukacja: Konkursy

VIII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem Konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów uczelni polskich tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu, tj. w terminie między 1.01.2014 r. a 31.12.2014 r.

Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać autorzy, a także uczelnie i promotorzy za zgodą autora.

Oceny prac dokona Kapituła Konkursu w składzie:

  • Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Przewodniczący Kapituły,
  • Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak – Członek Kapituły,
  • Prof. dr hab. Józef Kolonko – Członek Kapituły,
  • Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski – Członek Kapituły,
  • Prof. dr hab. Stanisław Owsiak – Członek Kapituły,
  • Prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka – Członkini Kapituły,
  • Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Członek Kapituły.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:

  • pierwszą nagrodę, w formie Nagrody Prezesa NBP, w wysokości 15.000 zł,
  • drugą nagrodę w wysokości 10.000 zł,
  • trzecią nagrodę w wysokości 7.000 zł,

oraz dwa wyróżnienia w wysokości po 5.000 zł.

Prace można nadsyłać do 30 kwietnia 2015 r. na adres:
Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską

O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.
Dla ułatwienia zakodowania pracy na CD/DVD prosimy nagrać plik w formacie .doc., docx. lub .rtf. Jeśli to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Jeśli natomiast pliki podzielone są na poszczególne rozdziały pracy, to prosimy je zapisać w jednym katalogu.
Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię/ inicjał i nazwisko oraz dopisek praca mgr. Płyta CD powinna być podpisana w następującym sposób: imię, nazwisko, praca magisterska i ew. tytuł.

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród planowane są na listopad 2015 r.

Informacja dodatkowa:

Kontakt:

Koordynator: Wioletta Kawczyńska
e-mail: wioletta.kawczynska@nbp.pl
tel. 22 185-44-61

Pliki do pobrania:

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję