Edukacja: Konkursy

IX edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską

25 listopada 2016 roku odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród laureatom Konkursu.
Informacje dotyczące wyników dostępne są na stronie NBPortal.pl

https://www.nbportal.pl/wiedza/wydarzenia/nagrody-za-najlepsze-prace-magisterskie,-doktorskie-i-habilitacyjne-juz-przyznane

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem Konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów uczelni polskich tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu, tj. w terminie między 1.01.2015 r. a 31.12.2015 r.

Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać autorzy, a także uczelnie i promotorzy za zgodą autora.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:

  • pierwszą nagrodę w wysokości 15.000 zł,
  • drugą nagrodę w wysokości 10.000 zł,
  • trzecią nagrodę w wysokości 7.000 zł,

oraz dwa wyróżnienia w wysokości po 5.000 zł.

Prace można nadsyłać do 1 czerwca 2016 r. na adres:
Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską

O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.
Dla ułatwienia zakodowania pracy na CD/DVD prosimy nagrać plik w formacie .doc., docx. lub .rtf. Jeśli to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Jeśli natomiast pliki podzielone są na poszczególne rozdziały pracy, to prosimy je zapisać w jednym katalogu.
Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię/ inicjał i nazwisko oraz dopisek praca mgr. Płyta CD powinna być podpisana w następującym sposób: imię, nazwisko, praca magisterska i ew. tytuł.

Informacja dodatkowa:

Koordynator:

Koordynator: Rafał Skrzydeł
e-mail: rafal.skrzydel@nbp.pl
tel. 22 185-13-36

Pliki do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-05-22
1 EUR4,2812
1 USD3,6252
1 CHF3,6385
1 GBP4,8814
100 JPY3,2665

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję