Komunikaty

Nagrody za najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych już przyznane

Data publikacji strony: 28-11-2017

28 listopada 2017 r. zakończyła się X edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów kierunków ekonomicznych oraz środowiska akademickiego makroekonomią, w tym polityką pieniężną i rynkami finansowymi.

Zgłoszeń do konkursu można było dokonać od 1 marca do 1 czerwca 2017 roku. Przyjmowane były prace magisterskie obronione w ciągu roku poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu.

Decyzją Kapituły Konkursu, w składzie:

 1. Prof. dr hab. Alojzy Nowak – Przewodniczący Kapituły,
 2. Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński – Członek Kapituły,
 3. Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski – Członek Kapituły,
 4. Dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH – Członek Kapituły,
 5. Dr hab. Kazimierz Kloc, prof. SGH – Członek Kapituły,
 6. Dr hab. Marta Kightley, prof. SGH – Członek Kapituły,
 7. Dr hab. Eryk Łon, prof. EUP – Członek Kapituły,
nagrody za najlepszą pracę magisterską zostały przyznane:
 • pierwsza nagroda w wysokości 15 000 zł – p. Gracjanowi Bachurewiczowi z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. Mierzenie asymetrii informacji w ekonomii - podstawy teoretyczne i model oparty na analizie głównych składowych napisaną pod kierunkiem naukowym dr hab. Ryszarda Kokoszczyńskiego, prof. UW,


 • druga nagroda w wysokości 10 000 zł – p. Joannie Tarnowskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę pt. Wpływ stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych wybranych krajów Unii Europejskiej z gospodarką Niemiec na adekwatność polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego. Analiza ekonometryczna w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro na tle doświadczeń innych krajów napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Andrzeja Wojtyny,


 • trzecia nagroda w wysokości 7 000 zł – p. Katarzynie Schmidt z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za pracę pt. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach niskich stóp procentowych – wpływ na strukturę finansowania oraz politykę zabezpieczeń napisaną pod kierunkiem naukowym dr hab. Macieja Stradomskiego, prof. UEP,


 • wyróżnienie w wysokości 5 000 zł – p. Agacie Aleksandrze Adamczyk ze Szkoły Głównej Handlowej za pracę pt. Heterogeneous Expectations in the Optimal Monetary Policy Framework napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Sławomira Dorosiewicza,


 • wyróżnienie w wysokości 5 000 zł – p. Danielowi Traczewskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. Zastosowanie metody Least-Squares Monte Carlo do kalkulacji kapitałowego wymogu wypłacalności napisaną pod kierunkiem dr hab. Mariana Wiśniewskiego, prof. UW.

X edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych objęta została Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Patronatem Honorowym Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz galerię zdjęć z uroczystości

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję