Edukacja: Konkursy

Nagrody za najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych już przyznane

Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską

22 listopada 2018 r. zakończyła się XI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem konkursu jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej oraz zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii oraz finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Zgłoszeń do konkursu można było dokonać od 9 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku. Przyjmowane były prace magisterskie obronione w ciągu roku poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu.

Decyzją Kapituły Konkursu, w składzie:

 1. Prof. dr hab. Alojzy Nowak – Przewodniczący Kapituły,
 2. Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński – Członek Kapituły,
 3. Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski – Członek Kapituły,
 4. Dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH – Członek Kapituły,
 5. Dr hab. Kazimierz Kloc, prof. SGH – Członek Kapituły,
 6. Dr hab. Marta Kightley, prof. SGH – Członek Kapituły,
 7. Dr hab. Eryk Łon, prof. UEP – Członek Kapituły,
nagrody za najlepszą pracę magisterską zostały przyznane:
 • pierwsza nagroda w wysokości 15 000 zł - p. Filipowi Walczakowi ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę pt. „Zarządzanie ryzykiem płynności w sektorze bankowym w Polsce w świetle regulacji Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Finansowego” napisaną pod kierunkiem naukowym dr Agnieszki Nowak,

 • druga nagroda w wysokości 10 000 zł – p. Marcinowi Michnie ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę pt. „Kierunki wpływu przewalutowania portfela mieszkaniowych kredytów walutowych na sytuację banków w Polsce” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. Piotra Mielusa,

 • wyróżnienie w wysokości 5500 zł – p. Alicji Łupińskiej z Uniwersytetu Gdańskiego za pracę pt. „Behawioralne skłonności inwestorów giełdowych w zachowaniach inwestycyjnych” napisaną pod kierunkiem naukowym dr Marzenny Czerwińskiej,

 • wyróżnienie w wysokości 5500 zł – p. Justynie Pawłowskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę pt. „Analiza efektywności strategii zabezpieczenia portfela akcji” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Andrzeja Fierla, prof. nadzw. SGH,

 • wyróżnienie w wysokości 5500 zł – p. Mikołajowi Kszczotkowi ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę pt. „Wpływ sentymentu rynkowego na ceny aktywów. Implikacja poziomu awersji do ryzyka z notowań opcji na przykładzie polskiego rynku walutowego” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. Piotra Mielusa.

XI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych objęta została Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Patronatem Honorowym Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Archiwum

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję