Konkursy NBP

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów - wydłużenie terminu składania publikacji do 21 I 2019 r.

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w trzeciej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów.

Celem Konkursu jest stałe podnoszenie jakości publikacji ekonomicznych i promocja najwybitniejszych prac polskich ekonomistów.

Do udziału w Konkursie zachęcamy polskich ekonomistów – autorów publikacji wydanych lub rozpowszechnionych na terenie Polski w okresie między 25 września 2015 r. a 21 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia prac do Konkursu, napisanych wyłącznie w języku polskim, mogą dokonywać:

  • autorzy lub współautorzy publikacji, pod warunkiem dołączenia dwóch recenzji przygotowanych niezależnie przez dwóch profesorów kierunków ekonomicznych uczelni działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • rady wydziałów lub rady naukowe instytutów, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii, za zgodą autora albo wszystkich współautorów, pod warunkiem dołączenia kserokopii uchwały ww. podmiotu w sprawie zgłoszenia publikacji do Konkursu.

Najwybitniejsza publikacja ma szansę na nagrodę Prezesa NBP w wysokości 80 000 zł lub wyróżnienie
w wysokości 30 000 zł.

Uwaga! Wydłużenie terminu składania publikacji.

Publikacje wraz z załącznikami należy przesłać w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r. na adres:

Departament Edukacji i Wydawnictw
Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów.

Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z jego regulaminem. O przyjęciu Publikacji do Konkursu decyduje data stempla pocztowego. Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród planowane są na II-III kwartał 2019 r.

Koordynator Konkursu: Iwona Stryjek, e-mail: iwona.stryjek@nbp.pl, tel. 22 185-29-86

Pliki do pobrania

Patronem medialnym Konkursu jest Obserwator Finansowy

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję