Konkursy

XVII edycja Konkursu im. Władysława Grabskiego

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w Konkursie dziennikarzy, którzy w sposób przystępny i zrozumiały wyjaśniają czytelnikom trudne zagadnienia ze świata gospodarki i przyczyniają się do podnoszenia wiedzy ekonomicznej społeczeństwa. Nagrodą główną jest tytuł „Dziennikarza Ekonomicznego 2019 r.”.

Nagrody przyznawane są za najlepsze publikacje o tematyce ekonomicznej, które ukazały się w mediach ogólnopolskich oraz lokalnych w okresie 30 września 2018 r. do 29 września 2019 r. Do Konkursu można zgłaszać publikacje prasowe (w tym internetowe), materiały radiowe i telewizyjne w języku polskim i angielskim. Termin składania prac upływa 15 października.

Laureat Konkursu im. Władysława Grabskiego – Dziennikarz Ekonomiczny 2019 roku – otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 30 000 zł. Kapituła może także przyznać nagrody o wartości 10 000 zł w każdej z pięciu kategorii konkurso­wych oraz dwa wyróżnienia.

Kategorie

 • Polityka pieniężna i stabilność finansowa,
 • Finanse osobiste i edukacja ekonomiczna,
 • Felieton lub analiza,
 • 100 lat złotego,
 • Problematyka regionalna.

Kryteria oceny:

 • warsztat dziennikarski, w szczególności czytelna prezentacja problemu ekonomicznego, umożliwiająca odbiorcy zrozumienie tekstu;
 • aktualność i znaczenie przedstawionej problematyki dla opinii publicznej;
 • interesujący, indywidualny charakter materiału;
 • stopień spełnienia warunków dla danej kategorii.

Kapituła konkursu:

Kapitułę konkursu tworzą wybitni eksperci i komentatorzy ekonomiczni.

Sposoby zgłaszania prac:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. Uwaga: w przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych, których objętość przekracza 30 MB, konieczne będzie dostarczenie pracy konkursowej na płycie CD lub DVD do siedziby NBP.
 2. Wydrukowanie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go wraz z materiałem konkursowym na adres: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs im. W. Grabskiego”.

Prace można zgłaszać do 15 października 2019 r.

Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania zgłoszeń do Konkursu określa:

Kontakt:

tel.: +48 22 185 19 91 lub +48 22 185 13 19
e-mail:grabski@nbp.pl

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21,
00-919 Warszawa

Patron honorowy:

Patroni medialni konkursu:

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję