O NBP

Zarządzanie ryzykiem w NBP

Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem w Narodowym Banku Polskim jest tworzony od 31 stycznia 2004 r. Składa się z trzech, integralnie ze sobą powiązanych poziomów:

  • zdecentralizowanego zarządzania ryzykiem we wszystkich jednostkach organizacyjnych NBP, przy współudziale tzw. „menedżerów ryzyka”;

  • działalności wyspecjalizowanych (ponaddepartamentalnych) jednostek organizacyjnych, które wspomagają proces identyfikowania, mierzenia i analizowania ryzyka operacyjnego oraz finansowego w skali całego Banku;

  • podejmowania przez Zarząd NBP decyzji o charakterze strategicznym.

Model systemu jest unikalną na skalę międzynarodową kompilacją rozwiązań istniejących w innych bankach centralnych. Ponadto, wedle posiadanych informacji, NBP jako jedyna instytucja szeroko rozumianej sfery administracji publicznej w Polsce posiada taki system, dzięki czemu jest lepiej zabezpieczona przed wystąpieniem różnego rodzaju ryzyk. Bank, tworząc system, nie był do tego zobligowany żadnymi regulacjami prawnymi, a potrzeba utworzenia systemu wynikała z troski o dobro instytucji i z chęci zapewnienia jej najwyższych standardów zarządczych.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2017-03-27
1 EUR4,2630
1 USD3,9259
1 CHF3,9843
1 GBP4,9346
100 JPY3,5592

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję