Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 17-11-2017

Departament Administracji poszukuje kandydata do pracy w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Remontów

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót instalacyjnych elektroenergetycznych – zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • przygotowanie materiałów i dokumentacji dla potrzeb planowania, przygotowania i realizacji powierzonych zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach Centrali NBP;
 • przygotowania materiałów przetargowych i udział w pracach komisji przetargowych dla potrzeb zlecenia wykonania robót budowlanych oraz dokumentacji projektowych, w szczególności opisów przedmiotu zamówienia, programów funkcjonalno- użytkowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wycen prac projektowych i kosztorysów inwestorskich;
 • weryfikacja przedmiarów, obmiarów, kosztorysów ofertowych i powykonawczych oraz faktur w zakresie powierzonych zadań;
 • koordynowanie powierzonych zadań w tym przygotowanie założeń i uzgodnień z użytkownikami i właściwymi jednostkami organizacyjnymi oraz nadzór nad zgodnością realizacji zadań z zawartymi umowami i dokumentacjami projektowymi;
 • udział w przeglądach technicznych obiektów.

Wymagania formalne w stosunku do kandydata:

 • minimum 4-letni staż w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
 • posiadanie uprawnień budowlanych wykonywanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.

Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydata:

 • znajomość Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi;
 • umiejętność kosztorysowania w programie Norma Pro;
 • dobra znajomość aplikacji biurowych MS Office, w szczególności Word, Excel, Outlook, Power Point;
 • umiejętność sporządzania harmonogramów z wykorzystaniem aplikacji MS Project;
 • minimum podstawowa znajomość programu AutoCad;
 • odpowiedzialność i rzetelność;
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność;
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów technicznych i organizacyjnych;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem.

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie uprawnień budowlanych projektowych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych,
 • posiadanie Świadectwa Kwalifikacyjnego SEP kat. D w grupie 1 powyżej 1kV,
 • doświadczenie w zakresie instalacji elektroenergetycznych i strukturalnych w obiektach przetwarzania danych,
 • doświadczenie przy wykonywaniu zadań realizowanych w ramach zamówień publicznych.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 10 grudnia 2017 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję