Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 29-03-2018

Departament Analiz Ekonomicznych poszukuje kandydata do pracy w charakterze ekonomisty w Wydziale Badań Przedsiębiorstw

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

  • analizy i badania sytuacji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie ich polityki płacowej i zatrudnieniowej,
  • prace analityczne w środowiskach dużych zbiorów danych,
  • analizy ekonometryczne zależności zarówno mikro- i makroekonomicznych,
  • współpraca przy tworzeniu formularzy ankietowych kierowanych do przedsiębiorstw,
  • organizacja baz danych przedsiębiorstw, w tym bazy respondentów badań ankietowych,
  • sporządzanie raportów, analiz, wspieranie procesów decyzyjnych i operacyjnych w NBP.

Wymagania formalne w stosunku do kandydata:

  • wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub pokrewne.

Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydata:

  • umiejętność przeprowadzania analiz ekonomicznych, ekonometrycznych/statystycznych,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • komunikatywność, kreatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie publikacji w periodykach, zeszytach naukowych lub materiałach pokonferencyjnych z zakresu ekonomii/ekonometrii lub dziedzin pokrewnych oraz znajomość środowisk obliczeniowych i ekonometrycznych dostosowanych do dużych zbiorów danych (np. SAS, R, Stata).

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 27 kwietnia 2018 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję