Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 15-01-2018

Departament Audytu Wewnętrznego poszukuje kandydata do pracy w Wydziale Audytu Kasowo-Administracyjnego

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • przygotowanie programów zadań audytowych,
 • prowadzenie audytów wewnętrznych w departamentach i jednostkach organizacyjnych NBP, w szczególności w obszarze emisji, administracji, zamówień publicznych oraz zagadnień kadrowych,
 • sporządzanie raportów z przeprowadzanych audytów,
 • prowadzenie działalności doradczej,
 • identyfikacja i analiza ryzyk oraz ocena istniejących mechanizmów kontrolnych,
 • ocena efektywności procesów oraz proponowanie uprawnień w procesach,
 • analiza projektów wewnętrznych regulacji prawnych.

Wymagania formalne w stosunku do kandydata:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: ekonomia, bankowość, prawo lub budownictwo),
 • minimum 5-letnie doświadczenie w audycie.

Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydata:

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym w szczególności MS Excel,
 • wiedza z zakresu bankowości centralnej, zarządzania ryzykiem,
 • znajomość zagadnień statystycznych,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • komunikatywność, zdolność do aktywnego słuchania,
 • umiejętność współpracy w zespole oraz pracy pod presją,
 • umiejętność analitycznego myślenia, logicznego wnioskowania i formułowania zaleceń,
 • umiejętność dokonywania dekompozycji procesów biznesowych,
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej,
 • dociekliwość, sumienność i rzetelność,
 • gotowość do uczenia się,
 • dyspozycyjność (praca wiąże się nawet z kilkoma wyjazdami do oddziałów w roku).

Dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatu CIA lub innego uznanego międzynarodowo certyfikatu audytora wewnętrznego.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 11 lutego 2018 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję