Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 29-03-2018

Narodowy Bank Polski poszukuje kandydata do pracy w Departamencie Bezpieczeństwa

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • wsparcie dla funkcji Inspektora Ochrony Danych Narodowego Banku Polskiego (IOD NBP), w tym tworzenie opinii i analiz w zakresie ochrony danych osobowych na potrzeby IOD NBP,
 • udzielanie porad, wyjaśnień lub konsultacji na potrzeby wewnętrznych komórek organizacyjnych NBP w zakresie prawa wynikającego z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO),
 • projektowanie rozwiązań z obszaru ochrony danych osobowych, w tym opracowywanie i konsultowanie dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem zmian w prawie w tym zakresie,
 • opiniowanie projektów i umów w zakresie ich zgodności RODO,
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
 • udział w zarządzaniu naruszeniami ochrony danych osobowych,
 • udział audytach prowadzonych w zakresie ochrony danych osobowych przez IOD NBP, w tym tworzenie zaleceń i rekomendacji oraz monitorowanie ich wdrożenia,
 • monitorowanie zmian w regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
 • przygotowywanie i prowadzenie korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz późniejszym Urzędem Ochrony Danych Osobowych,
 • podejmowanie działań edukacyjnych, w tym prowadzenie szkoleń zwiększających świadomość w obszarze ochrony danych osobowych.

Wymagania formalne w stosunku do kandydata:

 • wykształcenie wyższe, magisterskie, preferowane prawnicze lub związane z bezpieczeństwem informacji,
 • minimum 3-letnie doświadczenia w obszarze prawa ochrony danych osobowych.

Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydata:

 • praktyczna znajomość przepisów i praktyk z zakresu ochrony danych osobowych oraz umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • umiejętności analizy zapisów umów, regulaminów, dokumentacji wewnętrznej pod kątem zgodności z przepisami prawa,
 • doświadczenia w zarządzaniu incydentami związanymi z ochroną danych osobowych,
 • wysokiego poziomu umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 • odpowiedzialność, dokładność i terminowość wykonywania powierzonych zadań,
 • umiejętności pracy w zespole, w tym pracy pod presją czasu,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (mile widziane potwierdzenie w postaci certyfikatu na poziomie B2 wg klasyfikacji Rady Europy),
 • dobra znajomość pakietu biurowego MS Office.

Dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów podyplomowych kierunkowych lub posiadanie certyfikatów potwierdzających zdobytą wiedzę, a także doświadczenie w pracy jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 30 kwietnia 2018 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję