Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 06-04-2018

Departament Bezpieczeństwa poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Nadzoru i Rozwoju Systemów Ochrony

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • Nadzór nad systemami teleinformatycznymi (SI) stanowiącymi elementy systemów zabezpieczeń technicznych takich jak: system sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej, sygnalizacji pożarowej, itp., w zakresie ich bezpieczeństwa, w tym weryfikowanie:
  • konfiguracji połączeń sprzętu SI, poprawności połączeń sieciowych (ze szczególnym uwzględnieniem otwartych portów sieciowych, połączeń międzysystemowych),
  • dostępu fizycznego do SI (ze szczególnym uwzględnieniem dostępu osób nieuprawnionych do pomieszczeń, w których zlokalizowane są urządzenia SI, dostępu - bez nadzoru - personelu pomocniczego do pomieszczeń SI - serwisantów, ekip sprzątających),
  • dostępu do zasobów SI (ze szczególnym uwzględnieniem polityki haseł/kodów, przechowywania haseł/kodów, eliminacji domyślnych ustawień),
  • zgodności użytkowania SI ze swoim przeznaczeniem i opracowanymi założeniami (ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania danych zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym i regulacjami wewnętrznymi NBP, przechowywania danych nie dłużej niż jest to niezbędne),
  • aktualności udzielonych uprawnień dla użytkowników SI – również w zakresie, czy dostęp posiadają jedynie osoby do tego uprawnione zgodnie z zasadą wiedzy uzasadnionej,
  • aktualności licencji programów stanowiących elementy systemu (ze szczególnym uwzględnieniem zgodności systemu z prawem własności intelektualnej),
  • sposobu przechowywania nośników danych i ich zabezpieczenia - zarówno ograniczającego dostęp do nich osób nieuprawnionych (ze szczególnym uwzględnieniem przechowywania ich wewnątrz strefy chronionej) jak i pod kątem technologicznym (m.in. szyfrowanie danych),
  • poprawności wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych systemu,
  • poprawności wycofania/likwidacji zasobów systemu.
 • Przegląd umów z podmiotami zewnętrznymi pod kątem aktualności zapisów/ konieczności wprowadzenia zapisów, które będą w sposób skuteczniejszy zabezpieczały interes NBP.
 • Realizacja działań naprawczych bezpośrednio po identyfikacji zdarzeń w ramach prowadzonego nadzoru, a mających niekorzystny wpływ na działanie systemu.
 • Przeprowadzanie okresowych działań weryfikacyjnych systemu – w tym testy prawidłowości/poprawności funkcjonowania poszczególnych elementów systemu.
 • Projektowanie rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa SI, w tym opracowywanie i konsultowanie ankiet bezpieczeństwa, dokumentacji bezpieczeństwa, procedur i instrukcji postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa SI, z uwzględnieniem zmian w prawie w tym zakresie.
 • Opiniowanie projektów i umów w zakresie zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa SI.
 • Prowadzenie czynności nadzorczych w oddziałach okręgowych oraz kontrolnych w Departamencie Bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa SI, w tym tworzenie zaleceń i rekomendacji oraz monitorowanie ich wdrożenia.

Wymagania formalne w stosunku do kandydata:

 • wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: informatyka, sieci komputerowe lub bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych,
 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 sierpnia 2017 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 2213 ze zm.).

Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydata:

 • umiejętności analizy zapisów umów, regulaminów, dokumentacji wewnętrznej pod kątem zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa SI,
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • odpowiedzialność, dokładność i terminowość wykonywania powierzonych zadań,
 • umiejętności pracy w zespole, w tym pracy pod presją czasu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej i opracowań dotyczących sieci komputerowych, urządzeń sieciowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz prowadzenie korespondencji i konsultacji technicznych z dostawcami rozwiązań,
 • dobra znajomość pakietu biurowego MS Office.

Dodatkowym atutem będzie co najmniej roczne doświadczenie w obszarze administrowania rozległymi sieciami informatycznymi, optymalizacji parametrów pracy systemów teleinformatycznych, bezpieczeństwa sieci, utrzymywania serwerów i urządzeń sieciowych w sprawności operacyjnej, obsługi urządzeń sieciowych.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 6 maja 2018 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję