Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 15-01-2018

Departament Bezpieczeństwa poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Ochrony Informacji

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • inicjowanie, opracowywanie i aktualizowanie regulacji i standardów bezpieczeństwa dla informacji przetwarzanej w systemach i sieciach teleinformatycznych NBP, zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami oraz normami,
 • projektowanie rozwiązań formalno-prawnych niezbędnych do zwiększania bezpieczeństwa systemów informatycznych NBP funkcjonujących w cyberprzestrzeni, z uwzględnieniem kryptograficznych środków ochrony w cyberprzestrzeni,
 • projektowanie lub aktualizowanie regulacji prawnych zapewniających w NBP efektywne funkcjonowanie centrum operacyjnego w zakresie ochrony przed cyberzagrożeniami,
 • podejmowanie działań edukacyjnych zwiększających świadomość w obszarze cyberprzestępczości i bezpieczeństwa informacji.

Wymagania formalne w stosunku do kandydata:

 • wykształcenie wyższe, magisterskie, preferowany kierunek łączący aspekty techniczne i prawne ochrony informacji i systemów informatycznych.

Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydata:

 • znajomość europejskich norm i standardów z zakresu ochrony informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • doświadczenie w projektowaniu regulacji prawych dotyczących bezpieczeństwa systemów i informacji przetwarzanych w tych systemach,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (mile widziane potwierdzenie w postaci certyfikatu na poziomie B2 wg klasyfikacji Rady Europy),
 • dobra znajomość pakietu biurowego MS Office,
 • kreatywność i umiejętność otwartego, analitycznego myślenia,
 • odpowiedzialność, dokładność i terminowość wykonywania powierzonych zadań,
 • samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • znajomość zasad budowy i funkcjonowania systemów informatycznych, w tym doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych,
 • znajomość zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa, w szczególności zasad i mechanizmów przeciwdziałania atakom na systemy informatyczne,
 • znajomość europejskich i krajowych norm i przepisów o usługach zaufania oraz zagadnień z zakresu kryptografii (PKI, podpis cyfrowy, funkcje skrótu),
 • doświadczenie w pracy o podobnym profilu.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim do dnia 11 lutego 2018 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję