Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 22-03-2018

Departament Ryzyka Operacyjnego i Zgodności poszukuje kandydata do pracy w Wydziale Zgodności

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • monitorowanie i aktywny udział w działaniach mających na celu sporządzanie odpowiedzi na zapytania instytucji finansowych w zakresie m. in. , w tym MiFID, MiFIDII, MiFIR
 • bieżąca ocena adekwatności istniejących w Banku regulacji dotyczących zgodności w odniesieniu do obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie właściwości Wydziału,
 • udział w projektowaniu rozwiązań, narzędzi identyfikowania zagrożeń związanych z brakiem zgodności,
 • przygotowywanie analiz i raportów dotyczących zarządzania ryzykiem braku zgodności,
 • udział w monitorowaniu zagadnień z zakresu etyki i konfliktu interesów w skali Banku,
 • opracowywanie, aktualizacja i opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych,
 • weryfikacja i przegląd wewnętrznych regulacji Banku pod kątek ryzyka braku zgodności
 • udzielanie innym jednostkom Banku wsparcia merytorycznego w zakresie właściwości Wydziału,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników.

Wymagania formalne w stosunku do kandydata:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane prawnicze,
 • minimum 3-letnia praktyka zawodowa w instytucji finansowej w obszarze związanym ze zgodnością, w szczególności z funkcjonowaniem rynków kapitałowych.

Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydata:

 • bardzo dobra znajomość regulacji prawnych związanych z zarządzaniem zgodnością w instytucji finansowej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • duże zaangażowanie w realizację zadań i poczucie odpowiedzialności za efekty własnej pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielnego wnioskowania oraz wychodzenia z inicjatywą w zakresie poszukiwania i opracowywania rozwiązań,
 • zdolność pracy pod presją czasu,
 • wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
 • otwartość na zmiany.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 20 kwietnia 2018 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję