Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 10-09-2019

Departament Statystyki poszukuje kandydata do pracy w Wydziale Analiz Problemowych

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • udział w opracowywaniu założeń do budowy krajowego rejestru kredytowego w NBP,
 • weryfikacja ekspercka jednostkowych danych kredytowych po uruchomieniu systemu obsługującego rejestr,
 • analiza danych zbieranych do rejestru,
 • udział w przygotowywaniu opracowań i publikacji na podstawie danych z rejestru kredytowego oraz innych informacji sprawozdawczych,
 • udział w pracach prowadzonych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w obszarze jednostkowych danych kredytowych,
 • współpraca z użytkownikami danych,
 • opiniowanie aktów prawnych.

Wymagania niezbędne wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne, preferowane specjalności: bankowość, finanse, rachunkowość, metody ilościowe,
 • kilkuletnie doświadczenie zawodowe w bankach komercyjnych w zakresie analiz i monitorowania ryzyka kredytowego w ujęciu indywidualnym i portfelowym oraz przygotowywania raportów w tym zakresie.

Wymagania dodatkowe wobec kandydatów:

 • znajomość regulacji związanych z kredytowaniem, w tym regulacji ostrożnościowych,
 • znajomość regulacji dotyczących klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych banku oraz tworzenia odpisów na oczekiwane straty kredytowe,
 • praktyka w zakresie analiz na poziomie pojedynczych ekspozycji kredytowych,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pozyskiwania, interpretowania i wykorzystywania informacji,
 • zdolność precyzyjnego i przejrzystego przekazywania informacji w formie pisemnej i ustnej,
 • zdolność do pracy pod presją czasu i odporności na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy własnej.

Mile widziane: znajomość baz danych, systemu Business Objects i/lub SAS.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 10 października 2019 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję