Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 09-01-2019

Departament Stabilności Finansowej poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Ryzyka Systemowego i Polityki Makroostrożnościowej

Do podstawowych zadań Departamentu należy prowadzenie analiz i badań dotyczących stabilności i rozwoju systemu finansowego i jego związków z otoczeniem gospodarczym oraz projektowanie i koordynacja działań służących utrzymaniu, bądź przywróceniu stabilności finansowej.

Do głównych zadań pracownika będzie należeć:

 • ocena ryzyka systemowego w systemie finansowym,
 • tworzenie modeli służących ocenie i monitorowaniu ryzyka systemowego,
 • analiza kosztów i korzyści związanych z użyciem instrumentów makroostrożnościowych,
 • kalibracja instrumentów makroostrożnościowych, w tym określanie momentu i skali ich stosowania,
 • analiza działań makroostrożnościowych prowadzonych w innych krajach,
 • przygotowywanie oceny ryzyka systemowego w Polsce oraz rekomendacji użycia instrumentów makroostrożnościowych na potrzeby Komitetu Stabilności Finansowej oraz Raportu o stabilności systemu finansowego.

Wymagania formalne w stosunku do kandydatów:

 • wykształcenie wyższe na kierunku ekonomicznym, ewentualnie końcowy etap studiów magisterskich (preferowane ukończone studia wyższe na kierunkach ekonomia ze specjalizacją makroekonomia, metody ilościowe lub finanse).

Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydatów:

 • co najmniej dobra znajomość metod ilościowych (ekonometria),
 • wiedza o funkcjonowaniu systemu finansowego, powiązaniach między systemem finansowym a resztą gospodarki z perspektywy makroekonomicznej i wpływie regulacji na działalność instytucji finansowych,
 • zdolność analizowania wielowymiarowych, złożonych problemów i sprawnego syntetyzowania informacji,
 • zdolność precyzyjnego i przejrzystego przekazywania informacji w formie pisemnej i ustnej,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • chęć uczenia się,
 • zaangażowanie, duże poczucie odpowiedzialności za efekty własnej pracy,
 • zdolność pracy pod presją czasu

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w modelowaniu gospodarki i systemu finansowego (modele teoretyczne i ich aplikacja empiryczna),
 • znajomość regulacji dotyczących systemu finansowego (m.in. pakiet CRR/CRD IV, Bazylea III), w szczególności ich aspektów makroostrożnościowych,
 • opublikowane prace badawcze w dziedzinie ryzyka systemowego, polityki makroostrożnościowej lub powiązań między systemem finansowym a resztą gospodarki.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 27 stycznia 2019 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję