Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 09-01-2019

Departament Stabilności Finansowej poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Instytucji Niekredytowych oraz Wydziale Rynków i Instrumentów Finansowych

Do głównych zadań pracowników należeć będzie:

 • analiza, identyfikacja i ocena czynników ryzyka stwarzającego zagrożenie dla stabilności systemu finansowego (ryzyka systemowego),
 • przygotowywanie materiałów analitycznych dotyczących obserwowanych zjawisk i tendencji w systemie finansowym, które mogą stanowić ryzyko dla jego stabilności,
 • monitorowanie inicjatyw europejskich w zakresie systemu finansowego, opiniowanie projektów unijnych aktów prawnych i materiałów analitycznych dotyczących tej tematyki,
 • współpraca z instytucjami krajowymi, innymi bankami centralnymi i instytucjami międzynarodowymi w obszarze stabilności finansowej,
 • współudział w tworzeniu raportów i innych publikacji analitycznych departamentu, a także materiałów dla kierownictwa NBP oraz przedstawicieli NBP w organizacjach krajowych i instytucjach międzynarodowych.

Wymagania formalne w stosunku do kandydatów:

 • wykształcenie wyższe magisterskie albo ostatni rok studiów magisterskich (preferowane w zakresie ekonomii, finansów, metod ilościowych; dodatkowym atutem będzie znajomość prawa).

Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydatów:

 • wiedza na temat systemu finansowego, w szczególności znajomość zasad funkcjonowania zakładów ubezpieczeń i sposobu wyznaczania wymogu kapitałowego dla tych instytucji zgodnie z Solvency II lub znajomość mechanizmów funkcjonowania i regulacji rynku kapitałowego oraz działających na nim podmiotów, w tym domów maklerskich,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym zwłaszcza programu MS Excel,
 • płynna znajomość języka angielskiego (w tym terminologii biznesowo-finansowej) w mowie i piśmie,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętności organizacyjne oraz zdolność do pracy pod presją czasu,
 • otwartość na poszerzanie wiedzy i realizację złożonych zadań wymagających współpracy w zespole,
 • komunikatywność, łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie,
 • samodzielność i odpowiedzialność.

Dodatkowymi atutami będą: doświadczenie w obszarach merytorycznych wymaganych na tych stanowiskach, w szczególności w odniesieniu do zasad funkcjonowania zakładów ubezpieczeń i sposobu wyznaczania wymogu kapitałowego dla tych instytucji zgodnie z Solvency II lub w odniesieniu do mechanizmów funkcjonowania i regulacji rynków finansowych oraz podmiotów działających na rynku kapitałowym, certyfikat potwierdzający biegłą znajomość języka angielskiego, znajomość Business Objects.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 27 stycznia 2019 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję