Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 18-01-2018

Narodowy Bank Polski poszukuje analityka do pracy w Departamencie Stabilności Finansowej

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • analiza regulacji systemu finansowego na poziomie krajowym i UE, analiza uwarunkowań funkcjonowania instytucji tworzących sieć bezpieczeństwa finansowego, np. organów nadzoru makroostrożnościowego, instytucje nadzoru finansowego, instytucje gwarantowania depozytów, banki centralne w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów UE oraz nowych struktur w tym zakresie utworzonych na poziomie UE,
 • formułowanie wniosków służących optymalizacji rozwiązań krajowych i w UE w zakresie organizacji sieci bezpieczeństwa finansowego, polityki makroostrożnościowej i zarządzania kryzysowego,
 • współpraca z innymi instytucjami krajowymi i UE w obszarze utrzymania stabilności finansowej (m.in. BFG, UKNF, MF),
 • współpraca z innymi bankami centralnymi i instytucjami międzynarodowymi w zakresie stabilności finansowej i polityki makroostrożnościowej,
 • prace związane z analizami międzynarodowej architektury finansowej oraz problematyką transgranicznej działalności banków i wpływu tego procesu na organizację sieci bezpieczeństwa finansowego w UE.

Wymagania formalne w stosunku do kandydata:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane ekonomiczne, prawnicze – połączenie obu będzie dodatkowym atutem).

Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydata:

 • płynna znajomość języka angielskiego (w tym terminologii biznesowo-finansowej) w mowie i piśmie,
 • podstawowa wiedza z zakresu działalności NBP,
 • wiedza na temat funkcjonowania banków,
 • bardzo dobra znajomość programów MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętności organizacyjne oraz pracy pod presją czasu,
 • otwartość na poszerzanie wiedzy i realizację złożonych zadań wymagających współpracy w zespole,
 • komunikatywność, łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie,
 • samodzielność i odpowiedzialność.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie i wiedza w zakresie merytorycznym wymaganym na tym stanowisku,
 • certyfikat potwierdzający biegłą znajomość języka angielskiego.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 16 lutego 2018 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję