Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 25-04-2019

Departament Systemu Płatniczego poszukuje kandydata do pracy w charakterze specjalisty ds. infrastruktury systemu płatniczego w Wydziale Nadzoru

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • analizowanie funkcjonowania systemów i podmiotów stanowiących infrastrukturę potransakcyjną rynku finansowego (tj. systemów rozrachunku i systemów rozliczeń papierów wartościowych, izb rozliczeniowych, izb rozrachunkowych, CCP, centralnych depozytów papierów wartościowych) pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz międzynarodowymi standardami, w tym standardami publikowanymi przez Europejski Bank Centralny, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Bank Rozrachunków Międzynarodowych;
 • analizowanie funkcjonowania systemów płatności oraz sposobu świadczenia usług płatniczych, pod kątem zgodności z właściwymi przepisami prawa oraz międzynarodowymi standardami w zakresie sprawności i bezpieczeństwa;
 • opiniowanie projektów krajowych i unijnych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemu płatniczego;
 • opracowywanie i opiniowanie standardów związanych ze świadczeniem usług potransakcyjnych i z funkcjonowaniem systemów płatności na rynku finansowym;
 • monitorowanie i analizowanie funkcjonowania infrastruktury potransakcyjnej rynku finansowego w innych krajach;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie nadzoru systemowego sprawowanego przez Prezesa NBP;
 • udział we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz innymi instytucjami zagranicznymi i krajowymi w powyższym zakresie.

Wymagania formalne w stosunku do kandydata:

 • ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, bankowość, finanse, zarządzanie, prawo, administracja).

Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydata:

 • znajomość specyfiki funkcjonowania systemu płatniczego;
 • znajomość mechanizmów funkcjonowania rynku kapitałowego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • znajomość specyfiki działania instytucji infrastruktury systemu płatniczego (w szczególności izb rozliczeniowych, izb rozrachunkowych, centralnych depozytów papierów wartościowych, CCP, systemów płatności);
 • orientacja w zakresie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie infrastruktury potransakcyjnej rynku finansowego oraz świadczenie usług rozliczeniowych i rozrachunkowych, tj. w szczególności przepisów rozporządzenia EMIR i CSDR;
 • zdolność sprawnego syntetyzowania informacji oraz precyzyjnego i przejrzystego przekazywania ich w formie pisemnej i ustnej;
 • umiejętność interpretowania regulacji prawnych;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • samodzielność, zaangażowanie oraz duże poczucie odpowiedzialności za efekty własnej pracy i pracy zespołu;
 • komunikatywność, kreatywność, umiejętność współpracy oraz samodzielnego rozwiązywania problemów.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w instytucji finansowej;
 • wiedza z zakresu instrumentów finansowych i problematyki obrotu instrumentami finansowymi;
 • znajomość polskich i unijnych aktów prawnych regulujących nadzór nad rynkiem finansowym;
 • znajomość przepisów postępowania administracyjnego.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 26 maja 2019 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję