Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 24-01-2018

Departament Systemu Płatniczego poszukuje kandydata do pracy w charakterze specjalisty ds. schematów płatniczych

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • analizowanie funkcjonowania schematów płatniczych, w tym systemów kart płatniczych (zwanych dalej „schematami”), pod kątem zgodności z właściwymi przepisami prawa oraz międzynarodowymi standardami w zakresie sprawności i bezpieczeństwa,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie nadzoru systemowego, sprawowanego przez Prezesa NBP,
 • opracowywanie i opiniowanie standardów związanych z funkcjonowaniem schematów na rynku finansowym,
 • współpraca z Europejskim Bankiem Centralnym oraz innymi instytucjami zagranicznymi i krajowymi w powyższym zakresie.

Wymagania formalne w stosunku do kandydata:

 • ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia, bankowość, finanse i rachunkowość, zarządzanie).

Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydata:

 • znajomość zagadnień związanych z dokonywaniem płatności bezgotówkowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku kart płatniczych,
 • znajomość specyfiki działania wybranych instytucji infrastruktury rynku finansowego, w tym organizacji płatniczych i agentów rozliczeniowych,
 • umiejętność interpretowania regulacji prawnych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • zdolność do sprawnego syntetyzowania informacji oraz precyzyjnego i przejrzystego przekazywania ich w formie pisemnej i ustnej,
 • samodzielność, zaangażowanie oraz duże poczucie odpowiedzialności za efekty własnej pracy i pracy zespołu,
 • zdolność do pracy pod presją czasu.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w innej instytucji finansowej lub w instytucji świadczącej usługi związane z wydawaniem lub procesowaniem kart płatniczych,
 • doświadczenia związane z funkcjonowaniem innowacyjnych metod płatności, w tym płatności mobilnych,
 • znajomość polskich i unijnych aktów prawnych w zakresie funkcjonowania kart płatniczych,
 • znajomość specyfiki działania systemów płatności, systemów rozliczeń i systemów rozrachunku papierów wartościowych.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 25 lutego 2018 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-05-24
1 EUR4,2953
1 USD3,6590
1 CHF3,6890
1 GBP4,9056
100 JPY3,3354

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję