Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 18-10-2019

Departament Systemu Płatniczego poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Rozwoju Systemów Płatności

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • wykonywanie zadań związanych z konsolidacją transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym – TARGET2 z platformą TARGET2-Securities, przygotowaniem NBP do uczestnictwa w nowym, skonsolidowanym systemie TARGET2 oraz współpraca z Europejskim Bankiem Centralnym w tym zakresie,
 • współudział w prowadzeniu prac związanych z systemem SORBNET2 i TARGET2-NBP, w tym przygotowywanie nowych rozwiązań dla tych systemów,
 • prowadzenie analiz i badań w zakresie funkcjonowania systemów płatności oraz ich wzajemnych powiązań,
 • opiniowanie dokumentów EBC i innych podmiotów zagranicznych, w tematyce związanej z systemami płatności,
 • współudział w przygotowywaniu opracowań i raportów na temat polskiego systemu płatniczego na potrzeby wewnętrzne oraz na potrzeby instytucji zewnętrznych.

Wymagania niezbędne wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne i/lub informatyczne,
 • wiedza na temat funkcjonowania Europejskiego Banku Centralnego oraz Europejskiego Systemu Banków Centralnych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie), w szczególności potwierdzona odpowiednimi certyfikatami,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe wobec kandydatów:

 • umiejętność analitycznego i elastycznego myślenia,
 • samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywanie zadania,
 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • wiedza i doświadczenie w obszarze związanym z systemem płatniczym,
 • znajomość zasad funkcjonowania rynku finansowego oraz międzybankowego, w tym znajomość rozliczeń krajowych w złotych oraz w euro,
 • doświadczenie operacyjno-informatyczne.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 22 listopada 2019 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję