Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 21-01-2019

Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Zarzadzania Ryzykiem Kredytowym

Wydział Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Finansowym NBP uczestniczy w procesie zarządzania rezerwami dewizowymi ustalając limity inwestycyjne, analizując ryzyko związane z instrumentami finansowymi, monitorując ekspozycję NBP na ryzyko kredytowe. Oferujemy możliwość udziału w zarządzaniu inwestycjami na globalnych rynkach finansowych, a także analiz wiarygodności finansowej głównych uczestników rynków międzynarodowych.

Jeśli do nas dołączysz, do Twoich głównych zadań należeć będzie:

  • negocjowanie umów zawieranych z kontrahentami NBP, w szczególności dotyczących transakcji repo oraz instrumentów pochodnych,
  • analiza ryzyka kredytowego w kontekście aspektów prawnych,
  • rozwój metod zarządzania ryzykiem kredytowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań prawnych/regulacyjnych,
  • przygotowywanie materiałów analitycznych związanych z problematyką zarządzania ryzykiem kredytowym,
  • bieżące monitorowanie ekspozycji na ryzyko kredytowe, w tym wiarygodności kredytowej kontrahentów, zaangażowania w ramach limitów dla kontrahentów.

Wymagania wobec kandydata:

  • wykształcenie wyższe lub końcowy etap studiów w zakresie prawa lub finansów (z dobrą znajomością prawa finansowego),
  • biegła znajomość języka angielskiego,
  • podstawowa znajomość funkcjonowania rynków finansowych, głównych klas instrumentów finansowych,
  • podstawowa znajomość regulacji obowiązujących na międzynarodowych rynkach finansowych,
  • umiejętność prowadzenia negocjacji, komunikatywność, sumienność.

Dodatkowym atutem będzie znajomość podstawowych umów ramowych dotyczących transakcji na rynkach międzynarodowych (MRA, GMRA, ISDA, SLA).

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 17 lutego 2019 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję