Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 20-12-2017

Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym poszukuje kandydata do pracy w Wydziale Zarzadzania Ryzykiem Kredytowym

Do podstawowych zadań departamentu należy:

 • opracowywanie metod zarządzania ryzykiem finansowym (w tym systemu limitów inwestycyjnych) związanym z inwestycjami rezerw dewizowych,
 • analizy wiarygodności finansowej kontrahentów NBP,
 • bieżące monitorowanie ekspozycji na poszczególne rodzaje ryzyka finansowego.

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • rozwój metod analizy standingu finansowego kontrahentów, w tym modeli scoringowych,
 • rozwój ilościowych metod pomiaru ekspozycji na ryzyko kredytowe,
 • współpraca przy rozwoju narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie ryzykiem kredytowym,
 • przygotowywanie materiałów analitycznych związanych z problematyką zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • analiza instrumentarium inwestycyjnego, przy uwzględnieniu towarzyszącego im ryzyka kredytowego,
 • bieżące monitorowanie ryzyka kredytowego, w tym wiarygodności kredytowej kontrahentów, zaangażowania w ramach limitów dla kontrahentów.

Wymagania formalne w stosunku do kandydata:

 • wykształcenie wyższe,
 • przynajmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym portfela inwestycyjnego,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydata:

 • umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym znajomość:
  • metod pomiaru ryzyka kredytowego (w tym podejście portfelowe),
  • metod analizy wiarygodności finansowej kontrahentów (opracowywania modeli scoringowych, ratingów wewnętrznych, systemu limitów kredytowych),
 • znajomość:
  • zasad wyceny instrumentów finansowych i wyznaczania wrażliwości na czynniki ryzyka,
  • funkcjonowania rynków finansowych,
  • regulacji globalnego sektora finansowego,
 • umiejętność praktycznego zastosowania metod analizy ilościowej (w tym implementacji poprzez przygotowanie prostych skryptów w językach umożliwiających programowanie ekonometryczne typu Matlab, R, SAS),
 • umiejętność pracy w zespole.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 17 stycznia 2018 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję