Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 13-12-2019

Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Zarządzania Ryzykiem Kredytowym

Wydział Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Finansowym NBP uczestniczy w procesie realizacji polityki pieniężnej ustalającakceptowane zabezpieczenia operacji dostarczających płynność sektorowi bankowe-mu, analizując ryzyko związane z tymi operacjami, monitorując ekspozycję NBP na ryzyko kredytowe. Oferujemy możliwość uczestnictwa w działaniach służących zapewnieniustabilności polskiego systemu finansowego.

Jeśli do nas dołączysz, do Twoich głównych zadań należeć będzie:

  • analiza ryzyka finansowego związanego z operacjami polityki pieniężnej,
  • określanie kryteriów wyboru zabezpieczeń operacji zasilających banki w płynność,
  • ustalanie wymaganego poziomu zabezpieczeń,
  • przygotowywanie materiałów analitycznych związanych z problematyką zarządzania ryzykiem kredytowym,
  • bieżące monitorowanie ekspozycji na ryzyko finansowe związane z operacjami polityki pieniężnej.

Wymagania konieczne:

  • wykształcenie wyższe lub końcowy etap studiów w zakresie finansów, ekonomii, metod ilościowych,
  • biegła znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność przeprowadzania analiz statystycznych, ekonometrycznych,
  • podstawowa znajomość funkcjonowania rynków finansowych, głównych klas instrumentów finansowych,
  • podstawowa znajomość metod pomiaru ryzyka finansowego.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 31 stycznia 2020 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję